Wiki page 93                                               

Državna cesta D404

D404 je državna cesta u Hrvatskoj. Dionica ove ceste se pruža od terminala luke Rijeka pa do čvora Draga gdje je spoj iste na autocestu A7. Ukupna duljina iznosi 4.3 km. Dionica je puštena u promet 30. svibnja 2011.

                                               

Državna cesta D425

D425 je državna cesta u Hrvatskoj. Ukupna duljina iznosi 9.87 km. Cesta je dijelom izgradena u četverotračnom profilu. Cesta je spoj grada Ploča s autocestom A1.

                                               

Državna cesta D512

D512 je državna cesta u Hrvatskoj, koja povezuje Makarsku i Vrgorac. Ukupna duljina iznosi 30.6 km. Cesta je od 24. listopada 2010. do 8. srpnja 2011. bila zatvorena za sav promet zbog odrona na predjelu Stupica iznad Podgore. Obilazak od Makarsk ...

                                               

Državna cesta D524

D524 je bila državna cesta u Hrvatskoj koja je sačinjavala bjelovarsku sjevernu obilaznicu. Ukupna duljina iznosila je 8.5 km. Krajevi ove ceste su bila križanja s državnim cestama D28 i D43. Cesta se križala sa sljedećim županijskim i lokalnim c ...

                                               

Županijska cesta Ž5215

Ž5215 je županijska cesta u Hrvatskoj koja spaja planiranu novu trasu autoceste A7 sa sjeverom Rijeke. Ukupna duljina ceste iznosi 7.39 km. Cesta prolazi kroz naselja Marčelji, Mladenići, Viškovo i Marinići. Do studenoga 2018. godine, bila je raz ...

                                               

Acela Express

Vlakovi posjeduju nagibnu tehnologiju, koja teoretski omogućuje naginjanje. Nažalost, kod nabavke se nije vodilo računa, kako sami profil pruge ne dozvoljava naginjanje. Zbog toga je brzina na nekim dijelovima pruge ograničena, a vlakovima je zab ...

                                               

Alvia

Alvia je vlak velike brzine španjolske željezničke kompanije Renfe. Posebnost ovih vlakova je mogućnost promjene širine kolosijeka. Moguća je promjena na normalnu širinu kolosijeka na mreži AVE, kao i postavljanje širokog kolosijeka, koji je stan ...

                                               

AVE

AVE ili Alta Velocidad Española je vlak velikih brzina španjolske željezničke tvrtke RENFE, koji postiže brzinu i do 300 km / h. U promet je pušten 21. travnja 1992. Euromed je verzija AVE vlaka za širinu kolosijeka od 1.668 mm.

                                               

Düwag GT-6

Ovi tramvaji kupljeni su kao privremeno rješenje problema zagrebačkog tramvajskog voznog parka, jer nije bilo dovoljno novca za kupnju novih vozila koja su nedostajala. Svi primjerci su uvezeni iz Mannheima. Od proljeća 2009. svi primjerci starij ...

                                               

ETCS

European Train Control System je jedinstveni europski standard za kontrolu željezničkog prometa. Nastao je zbog potrebe zajedničkog nadstandard u Europskim zemljama. ECTS je skup standarda, koji nemaju ništa zajedničko, osim standardne širine žel ...

                                               

HSR-350x

HSR-350 je eksperimentalni vlak velikih brzina južnokorejskih željeznica. Konačni cilj je stvoriti vlak, koji će moći voziti 350 km / h u Južnoj Koreji. Trenutna brzina mu je ograničena zbog stanja infrastrukture.

                                               

M-22

M-22 je tramvaj koji je projektirao Dragutin Mandl. Zato su se od milja ovi tramvaji nazivali "Mandlova kola". Iz ove serije su 1924. nastali tramvaji tipa M-24. Njegova je specifičnost u odnosu na tip M-24 ta da je imao malo kraći nos. Specifičn ...

                                               

M-24

M-24 je tip tramvaja, izraden po projektu Dragutina Mandla. Gradili su se od 1924. godine. Bili su prilagodeni za desnu vožnju, koja je u Zagrebu stupila na snagu 1. siječnja 1926. g. U svom vijeku proizvodnje, proizvodio se kao dvosmjerni. 1940- ...

                                               

Manevarska lokomotiva

Manevarska lokomotiva ili ranžirna lokomotiva je vrsta lokomotive namijenjena za ranžiranje vlakova na željezničkim ili ranžirnim kolodvorima, te za vuču na industrijskim prugama. Nisu namijenjene da vuku vlakove u redovitom prometu na kraćim ili ...

                                               

Paneuropski koridor V

Elektrifikacija naponom 25 kV 50 Hz postoji i od granice sa Bosnom i Hercegovinom do kolodvora Strizivojna-Vrpolje do kolodvora Ploče.

                                               

Povijest željeznice velikih brzina

Željeznice velike brzine su nastale, kao efikasan i vrlo brz način transporta izmedu udaljenih lokacija. Pojavom zračnog prijevoza je pozicija željeznice kao prvog sredstva masovnog transporta ozbiljno ugrožena. Zemlje koje su odigrale vrlo znača ...

                                               

Primorsko-goranske pruge

Primorsko-goranske pruge je naziv je za željezničke pruge koje prolaze Primorsko-goranskom županijom, od granice sa Slovenijom Šapjana, preko Rijeke do Moravica te odvojkom od Škrljeva do Bakra. Posebne su u hrvatskoj željezničkoj mreži zbog kori ...

                                               

Prometni signal

Podrobniji članak o temi: Željeznički signal Ovaj signal pokazuje likovno ili svjetlosno, kakvo je stanje na odsječku željezničke pruge iza signala.

                                               

Putnički vlak

Jedne ili vise pogonskih i / ili nepogonskih jedinica obično znani kao motorni vlak. Jedne ili više lokomotiva vučnih vozila i jednog ili putničkih više vagona vučenih vozila.

                                               

RABDe 500

RABDe 500 je električni motorni vlak, koji ima ugradenu nagibnu tehniku, a koji prometuje na prugama SBB. Najveća brzina koju postiže je 200 km / h, što ga svrstava u željeznicu velike brzine. Često se za ovaj tip vlaka koristi kratica Intercity- ...

                                               

Railjet

Posebnost ovoga vlaka u odnosu na druge slične je ta, jer je koncipiran kao push-pull vlak. To znači, kako na jednom kraju ima konvencionalnu električnu lokomotivu, na drugom je samo nepogonjeni vagon upravljačnica, koji omogućuje upravljanje pri ...

                                               

Savez za željeznicu

Savez za željeznicu je neprofitna krovna udruga svih zainteresiranih dionika za boljitak željezničkog prometa u Hrvatskoj, koja promovira prednosti ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, sigurnog, suvremenog i ekonomičnog željezničkog pr ...

                                               

Shinkansen

Shinkansen je mreža vlakova velikih brzinâ u Japanu čiji su operator četiri kompanije Grupe japanskih željeznica. Od puštanja u promet 1964. godine mreža se proširila na oko 2459 km i povezuje većinu velikih gradova na otocima Honshu i Kyushu, a ...

                                               

TMK 200

TMK 200 bio je prototip zglobnog tramvaja. Na osnovi njega nastala je serija TMK 201, no ona nije zglobna. Bio je to prvi zglobni tramvaj tvrtke "Duro Daković". Postojao je još jedan prototip u izradi i napravljena mu je karoserija, ali nikada ni ...

                                               

TMK 201

TMK 201 četveroosovinski je tip tramvaja proizveden u tvornici "Duro Daković", u Slavonskom Brodu. za potrebe tramvajske mreže Beograda, a zatim i Zagreba. Beogradski su primjerci tipizacijom voznog parka vozilima Tatra KT4 rashodovani, a u Zagre ...

                                               

TMK 900

JZT-1, odnosno TMK 900 prototip je zglobnog tramvaja. Izradila ga je tvornica "Duro Daković" 1990. u Slavonskom Brodu. Projekt JZT Jugoslavenski zglobni tramvaj pokrenut je ranih 80-ih godina, a izmedu 1987. i 1990. izraden je samo jedan primjera ...

                                               

Tračnice

U željezničkom prometu se koriste kao vodilje, po kojima prometuju željeznička vozila. Tračnice izradene za željeznicu obično imaju utisnute i dodatne podatke, kako bi se svaka mogla kasnije identificirati. Tračnice se spajaju u željezničku prugu ...

                                               

Tramvajski promet u Dubrovniku

Električni tramvaj u Dubrovniku prometovao je od 1910. do 1970. Vozio je na relaciji Pile - Gruž i Pile - Lapad, koja je naknadno izgradena 1928. Bio je to jedini tramvaj koji je prometovao u Dalmaciji.

                                               

Tramvajski promet u Rijeci

​ Tramvajski promet u Rijeci uveden je 1899. godine. Prvi električni tramvaj provezao se središtem Rijeke 7. studenog 1899. godine, prvi električni tramvaj u Hrvatskoj.

                                               

Unska pruga

Unska pruga je željeznička pruga koja povezuje Split i Zagreb i koja izmedu ovih dvaju krajnjih odredišta jednim svojim dijelom ide duž toka rijeke Une. Pri tom, izmedu Bihaća i Knina na više mjesta prelazi iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i obr ...

                                               

Željeznička pruga Dalj – Vinkovci – Slavonski Brod

Duljina: 99.5 km. Početak izgradnje: 15. kolovoz 1878. Kraj izgradnje: za 80 dana, zbog izljevanja Save, bila je izvan prometa izmedu Vrpolja i Ivankova do veljače 1879. Nakon toga je izgraden most, koji je spojio Brod na Save i Bosanski Brod.

                                               

Željeznička pruga Oštarije – Knin – Split

Pruga Oštarije – Gospić – Knin – Split je 322.083 km duga pruga u Hrvatskoj koja povezuje Oštarije sa Gospićom i Kninom i dalje do Splita.

                                               

Željeznički promet

Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i / ili stvari vožnjom po tračnicama. To je glavna vrsta kopnenog prometa koji je prodro u sve zemlje. Ekonomičnost tog prometa prisilila je čovjeka da izgradi željezničke pruge p ...

                                               

Željeznički signal

Željeznički signal je mehanički ili električki uredaj, koji je postavljen pokraj željezničke linije kako bi proslijedivao informaciju o statusu željezničke linije ispred vozača vlaka. Signal može informirati vozača o sigurnoj brzini kojom se vlak ...

                                               

Amortizer

Amortizer je naprava na motornim vozilima, zrakoplovima i strojevima koja služi za prigušivanje vibracija i ublaživanje udaraca, na primjer kada vozilo prelazi preko neravnina ili kada zrakoplov dodirne tlo prilikom slijetanja. Kao amortizeri slu ...

                                               

Automobilske gume

Guma je komponenta vozila u obliku prstena koja pokriva rub kotača, te ga štiti i omogućuje bolju performansu vozila. Većina guma, poput onih za automobile i bicikle, služe za vučnu snagu izmedu vozila i ceste i pružaju fleksibilnost, te apsorbir ...

                                               

Difuzor

Difuzor je konično prošireni kanal, element strujnih strojeva. Difuzor uz najmanje gubitke energiju strujanja fluida pretvara u energiju pritiska. U difuzoru se, dakle, zbiva proces suprotan onomu u sapnici. Poprečni se presjek difuzora povećava ...

                                               

Filtar ulja

Filtar ulja ili uljni filtar ima zadatak da razinu prljavštine ulja smanji na dozvoljenu vrijednost. Time se hidraulički dijelovi štite od prekomjernog trošenja i povećava se pouzdanost rada hidrauličkog i ostalih sustava. Filtar ulja koji se kor ...

                                               

Gusjenica (mehanizam)

Gusjenica je beskrajna metalna traka sastavljena od više medusobno povezanih članaka. Omotana je oko kotača gusjeničara, odnosno oklopnih, gradevinskih i drugih off-road vozila. Pogonski kotač, pokretan snagom motora, povlači gusjenicu preko potp ...

                                               

Koljenasto vratilo

Koljenasto vratilo ili radilica je vratilo u stapnim i klipnim strojevima, dio je njihova mehanizma kojim se pravocrtno gibanje stapova ili klipova pretvara u kružno gibanje. Podijeljeno je u više segmenata, od kojih jedni leže u osi vrtnje vrati ...

                                               

Motor s unutarnjim izgaranjem

Motori s unutarnjim izgaranjem su motori kod kojih gorivo izgara u radnom prostoru koji služi i za pretvaranje kemijske energije goriva u toplinsku energiju, a potom iz toplinske energije u mehanički rad.

                                               

Odbojnik

Odbojnik cestovnih motornih vozila kadšto branik izraduje se od metala ili plastike. Danas je sastavni dio, pa i stilski dio karoserije, te ima značajnu ulogu u zaštiti pješaka pri nalijetanju vozila. Kinetičku energiju pri sudaru te zaštitu putn ...

                                               

Rasplinjač

Rasplinjač je dio nekih Ottovih ili benzinskih motora, koji miješanjem goriva sa zrakom priprema odredenu količinu gorive smjese i potom ju raspršuje u cilindar. Gorivo se iz spremnika dovodi u komoru s plovkom koji regulira dotok goriva, iz koje ...

                                               

Retrovizor

Retrovizor je zrcalo na automobilima i drugim vozilima, koje je osmišljeno kako bi vozač imao pregled stanja iza sebe. U automobilima, retrovizor je obično pričvršćen na vrhu vjetrobranskog stakla, kako bi vozač u bilo kojem trenutku mogao imati ...

                                               

Zamašnjak

Zamašnjak je teški kotač koji, kada se zavrti, velikim momentom tromosti ili inercije ublažuje nemirni rad stroja, nakupljenom kinetičkom energijom svladava mrtve točke strojeva, ili služi za stabilizaciju gibanja vozila, satelita, projektila i d ...

                                               

Kočija

Kočija ili kočije je naziv za kola, odnosno kopneno vozilo na kotačima za prijevoz putnika koje pokreću životinje, najčešće konji. Kočije se od ostalih vozila na stočnu vuču ističu prije svega zato što su izradene za prijevoz putnika, odnosno što ...

                                               

Segway

Segway je električno prijevozno sredstvo s dva kotača koje je dizajnirao Dean Kamen. Sredstvo je predstavljeno javnosti u prosincu 2001. godine. Nastao nakon petogodišnjeg istraživaja, razvoja i testiranja prototipova. Prvi je samobalansirajući o ...

                                               

Snježni plug

Snježni plug ili ralica je uredaj koji može biti montiran cestovno ili željezničko vozilo i ima za svrhu uklanjanje snijega i leda na prometnicama i drugim vanjskim površinama. Snježne plugove uglavno rabe vozila za zimsko održavanje prometnica o ...

                                               

Zrakoplovstvo u 1986.

Smrti osoba u svezi sa zrakoplovstvom: pilotima, zrakoplovnim inženjerima, projektantima motora za zrakoplove, stručnjaka za aerodinamiku.

                                               

Zrakoplovstvo u 1992.

Smrti osoba u svezi sa zrakoplovstvom: pilotima, zrakoplovnim inženjerima, projektantima motora za zrakoplove, stručnjaka za aerodinamiku.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →