Wiki page 83                                               

Osoba i duh

Osoba i duh je bio hrvatski emigrantski list. Pokrenuli su ga u Madridu Hijacint Eterović i Luka Brajnović. Izlazio je u Albuquerqueu od 1949. i poslije u Madridu od 1951. sve do 1956. List je glasio kao list katoličkih hrvatskih intelektualaca. ...

                                               

Panorama (Zagreb)

Panorama je bila hrvatski politički tjednik. Sjedište lista bilo je u Zagrebu. Prvi je broj izašao 1994. godine, a zadnji broj 1996. godine. Panorama se tijekom rujna 1995. godine prodavala u 28.000 primjeraka po izdanju.

                                               

Politika (novine)

Politika, srpske su novine čije je prvo izdanje izašlo 25. siječnja 1904. godine. Prvi vlasnik i urednik bio je Vladislav Ribnikar. Trenutačno vlasništvo je podijeljeno u jednakom omjeru izmedu privatne tvrtke Politika A. D. i njemačke grupe WAZ. ...

                                               

Poruka slobodne Hrvatske

Poruka Slobodne Hrvatske bio je hrvatski emigrantski list. Počeo je izlaziti 1978. u Londonu, a nastavio u Jönköpingu i Stockholmu. Prestao je izlaziti 1984., kada je list utrnut. Urednici su bili Vladimir Pavlinić, a članovi uredništva su još bi ...

                                               

Republika Hrvatska (Buenos Aires)

Republika Hrvatska je bio hrvatski emigrantski list. Bio je glasilom Hrvatske republikanske stranke. Izlazio je u Buenos Airesu kao tromjesečnik, a prvi broj je izašao 1951.

                                               

Salom

Salom su židovske tjedne novine koje se od 1947. izdaju u Istanbulu. Naziv im predstavlja turski ispis hebrejske riječi šalom. Osnivač je bio židovsko-turski novinar Avram Leyon. Osim jedne strane na ladino jeziku, list se u potpunosti tiska na t ...

                                               

Slobodna Hrvatska (München)

Slobodna Hrvatska je bila hrvatski emigrantski list. Izlazila je u Münchenu od 1960. Pokrenio ju je Ibrahim Pirić-Pjanić, zajedno sa Stjepanom Buconjićem i Mirkom Bilobrkom. Ibrahim Pirić-Pjanić je suradivao u Slobodnoj Hrvatskoj do smrti.

                                               

Slobodna riječ (Buenos Aires)

Slobodna riječ / La Palabra libre je bio hrvatski emigrantski list. Pokrenio ga je Vlaho Raić Vlaho Buško 1956. godine, a on je bio i prvim urednikom lista. Izlazio je u Buenos Airesu od 1956. do 1989. kao mjesečnik za suvremena politička, gospod ...

                                               

Vitez (Cleveland)

Vitez je bio hrvatski iseljenički list koji je izlazio u Clevelandu. Prvi broj novina je izašao 1952. godine. U impresumu je stajalo kako je to Viestnik Kola hrvatskih vitezova ".

                                               

Vjesnik hrvatskih radnika i iseljenika u Njemačkoj

Vjesnik hrvatskih radnika i iseljenika u Njemačkoj je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Münchenu od 1972. do 1977., a uredivao ga je dr Dominik N. Šušnjara.

                                               

Zemljodilac

Zemljodilac su bile tjednik na hrvatskom jeziku iz Subotice. Bile su pisane ikavicom. Izlazile su 1922. godine kao organ Radikalne stranke. Uredivali su ih Šime Rudić i Antun Vidaković Božan. List je prestao izlaziti padom političara koji su ga f ...

                                               

Acta Apostolicae Sedis

Acta Apostolicae Sedis, službeno je glasilo Svete Stolice. Glasilo je utemeljeno 29. rujna 1908. dekretom Promulgandi Pontificias Constitutiones pape Pija X., a prvi broj je izišao 1. siječnja 1909. godine. Objavljuje informacije o djelovanju Crk ...

                                               

Acta Sanctae Sedis

Acta Sanctae Sedis je bila mjesečna publikacija koja je sadržavala glavne javne isprave koje je izdavao papa, izravno ili preko rimskih kongregacija. Novine su započele sa izlaskom 1865., a 23. svibnja 1904. Svete Stolice je proglasila kako us sv ...

                                               

Communio (časopis)

Communio, medunarodni katolički teološki časopis. List izlazi u zemljama poput Argentine, Belgije, Nizozemske, Francuske, Njemačke, Brazila, Italije, Poljske, Portugala, Španjolske, Madarske, Slovenije i drugih.

                                               

Concilium

Osnovali su ga 1965. teolozi Hans Küng, Johann Baptist Metz, Karl Rahner, Yves Congar i Edward Schillebeeckx. Suradnici su u početku bili i Karl Lehmann, Henri de Lubac i Joseph Ratzinger. Već 1968. godine nazirala su se neslaganja koja su iznjed ...

                                               

Katholisch de

Katholisch.de je internetski portal Katoličke crkve u Njemačkoj. Uredništvo sa sjedištem u Bonnu djeluje u ime Njemačke biskupske konferencije. Operator stranice je Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft mbH, tvrtka Udruge njemačkih biskup ...

                                               

LOsservatore Romano

LOsservatore Romano je vatikanski tiskani dnevnik koji pokriva javne aktivnosti Vatikana, objavljuje izdanja važnih crkvenih osoba te tiska službene vatikanske dokumente, nakon što su isti bili službeno objavljeni. Prvi broj je tiskan u Rimu 1. s ...

                                               

Ljubite jedni druge!

Danas je petina naklade namijenjena Poljacima u inozemstvu. Izašla su i izdanja na ukrajinskom jeziku. Rusko izdanje, Любите друг друга. Izdanja na ruskom i ukrajinskom namijenjena su i katolicima i pravoslavnima, koji se njime služe prilikom kat ...

                                               

Svjetlo riječi

Svjetlo riječi je bosanskohercegovačka obiteljska mjesečna revija za vjeru, društvo i kulturu. Nakladnik Svjetla riječi je Franjevačka provincija Bosna Srebrena. List je, u skladu s bogatom nakladničkom tradicijom bosanskohercegovačkih franjevaca ...

                                               

Kraljski Dalmatin

Prvi broj novina "Il Regio Dalmata – Kraglski Dalmatin" tiskan je dana 12. srpnja 1806. godine. Tadašnja je francuska uprava za svoju novu pokrajinu pokrenula dvojezični službeni list. Odluku o pokretanju lista za Dalmaciju donio je sam car Napol ...

                                               

Narodni list

Narodni list iz Zadra najstarije su žive hrvatske novine, s bogatom kulturnom, povijesnom i novinarskom tradicijom, koje znanstvenici s pravom nazivaju zadarskim pisanim spomenikom kulture. Kroz povijest izlazio je kao tjednik i polutjednik. List ...

                                               

Almanah

Almanah, almanak je publikacija koja se izdaje povremeno ili godišnje. Almanah uključuje različite informacije kao što su vremenske prognoze, datume za poljoprivrednu sadnju, astronomske informacije i morske mijene, sadržaje tabličnih informacija ...

                                               

Narodna volja (Bugarska)

Narodna volja” makedonski je list za teoriju, povijest, kulturu i umjetnost. Do nedavno ove su novine bile jedino makedonsko glasilo u Pirinskoj Makedoniji i uopće u Republici Bugarskoj. List izlazi mjesečno i tiska se dvojezično, na makedonskom ...

                                               

Tartajun

List Tartajun je informativno - zabavna publikacija pokrenuta u Dolu na otoku Hvaru. Ime Tartajun potječe od poljoprivrednog alata u obliku čvrstog komada drveta dužine oko 30 cm, a koji je služio za sigurno vezivanje mijeha i vreća. Dosad objavl ...

                                               

Tipografija

Tipografija je umjetnost i vještina oblikovanja teksta s pomoću raznih tipova slova, različitih veličina slova i različitih proreda izmedu slova. Tipografijom se služe slovoslagari, grafički montažeri, tipografi, grafički dizajneri, umjetnički di ...

                                               

Dijakritički znakovi

Dijakritički znakovi su znakovi različitog oblika - točke, crtice, kvačice, kružići i sl. - koji se dodaju nekom slovu u svrhu davanje posebne glasovne oznake slova ili riječi. Takva slova nazivaju se dijakritici ili dijakritička slova. Dijaktrič ...

                                               

Gutenbergova Biblija

Gutenbergova Biblija je tisak prvog prijevoda Biblije na latinski jezik tzv. Vulgata. Ta zasluga pripada Johannesu Gutenbergu iz Mainza koji je s radom započeo 1455. godine. Vjeruje se da je ukupni broj primjeraka Biblije bio oko 180, 45 na perga ...

                                               

Kurziv

Kurziv u tipografiji tip je udesno nakošenih slova koja izgledaju gotovo kao da su pisana rukom, koji služi za isticanje pojedinih riječi, navodâ ili u druge stilske svrhe.

                                               

Zatipak

Zatipak, slovna pogreška, tiskarska pogreška ili tipfeler je slučajna pogreška nastala tijekom tipkanja. Zatipci su najčešće udvostručenje, manjak, zamjena ili premještaj slova. U slovne pogreške ne ubrajamo pravopisne, gramatičke ili kakve druge ...

                                               

Aranžiranje cvijeća

Usporedno s razvojem znanosti, umjetnosti, književnosti, glazbe i stilova namještaja razvila se i umjetnost aranžiranja cvijeća. Uz pojave koje su tekle u vremenu zbivale su se promjene i u prostoru. Biljke se uzgajaju posljednih 400 milijuna god ...

                                               

Stilovi aranžiranja cvijeća

Aranžman se nalazi u položaju slova S. Nastao je u 18. stoljeću a kreirao ga je Hogarth. Takav aranžman može biti vodoravan ili uspravan. Ako se izraduje uspravan hogart, onda se 3 / 5 aranžmana uzdiže iznad središta, a 2 / 5 su ispod središta ar ...

                                               

Lamborghini

Automobili Lamborghini S.p.A., ili jednostavnije Lamborghini, talijanski je proizvodač sportskih automobila vrhunskih performansi koji je smješten u malom talijanskom selu Svete Agate Bologneske u blizini Bologne. Lamborghini je danas poduzeće u ...

                                               

Enologija

Enologija je znanost o kultiviranju vinove loze, proizvodnje i čuvanja vina. Enologija je istraživanje vina i njihove izrade od trenutka sadnje grožda do arhiviranja vina. Sličan izraz enologu je "enofil", to je osoba koja je posvećena najviše pr ...

                                               

Vino

Vino je alkoholno piće koje se proizvodi fermentacijom grožda, ploda biljke vinove loze, ali se može dobiti i od drugog voća, a ponekad i od žitarica. Jedan je od najstarijih poljoprivrednih proizvoda. Kemijska uravnoteženost grožda omogućava pri ...

                                               

Alkoholna jakost

Alkoholna jakost je pojam kojim u vinarstvu označavamo više vrsta jakosti. Prirodna alkoholna jakost je ukupna alkoholna jakost izražena u volumnim %, u proizvodu prije ikakvog postupka pojačavanja ili dosladivanja. Stvarna alkoholna jakost je al ...

                                               

Alkoholometar

Alkoholometar je mjerni instrument kojim se služimo u proizvodnji alkoholnih napitaka. Ovim se instrumentom odreduje obujamski udio alkohola u mješavinama alkohola i vode te u bistrim alkoholnim destilatima, to jest alkoholnim pićima u kojima je ...

                                               

Aroma

Aroma je izraz za kombinaciju primarne i sekundarne arome vina. Sekundarna aroma nastaje uslijed proizvodnog procesa primjerice okus bačve. Primarna aroma vina ovisi isključivo o vrsti grožda od kojeg se pravi vino. Tercijalna je najsuptilnija ar ...

                                               

Bačvarstvo

Bačve se uobičajno prave od hrastovog drveta i koriste se za sazrijevanje vina pa i rakije. Zanimanje bačvara zahtijeva a) poznavanje anatomije drveta, porijeklo drveta iz koje je regije i na kakvom je zemljištu raslo - vlažnom ili suhom, i na ko ...

                                               

Bijelo vino

Bijelo vino nastaje fermentacijom soka grožda, bez kože i peteljki. Moguća je i proizvodnja bijelog vina od crnog grožda. Takvo vino se naziva Klaret Claret odnosno u Francuskoj i kao Blank de Noar Blanc de Noirs - šampanjac. Premda crvena boja v ...

                                               

Biser vino

Biser vino je prema hrvatskom Zakonu o vinima, vino u užem smislu riječi. Biser vinom smijese nazivati ona vina dobivena od stolnog vina, kvalitetnog vina ili proizvoda podobnih za dobivanje stolnog vina ili kvalitetnog vina pod uvjetom da takva ...

                                               

Bistrenje (vinarstvo)

Bistrenje je tehnološki postupak smanjenja mutnosti alkoholnog napitka, obično vina. Nakon što završi alkoholna fermentacija u vinima, snažno se talože razne tvari. Tim taloženjima vino se oslobada nestabilnog dijela nekih svojih sastojaka. Bistr ...

                                               

Buke

Buke je tercijarna vrsta arome koja ovisi o starenju vina. Pojam je nastao od francuske riječi za aromu tj. za stručak cvijeća. Buke se opisuje nabrajanjem voća ili predmeta! karakterističnog mirisa, koji bi trebao dočarati okus vina. Tako često ...

                                               

Čileansko vino

Čileansko vino počelo se proizvoditi dolaskom španjolskih doseljenika. Važan je i francuski utjecaj. Vino se dobiva od uglavnom tipičnih francuskih sorti grožda. Većina čileanskih vinograda nalazi se u središnjem dijelu zemlje izmedu Anda i obaln ...

                                               

Demižon

Demižon je staklena, vrbovom šibom ili slamom opletena posuda, od jednog do deset galona, rjede i veće zapremine. Takoder je poznat kao balon, stakleni balon, pleteni balon, pletara, pletenka te bocun. Zbog lakoće proizvodnje i cijene sve su više ...

                                               

Desertno vino

Desertno vino je vrsta vina kod kog je postotak alkohola veći od 15 % i ide do 22 %. U Hrvata je najpoznatije desertno vino prošek. Najpoznatija desertna vina na svijetu su porto, Sherry, madeira, marsala, prošek, komandarija i vermut.

                                               

Dokiseljavanje vina

Dokiseljavanje vina je tehnološki proces kojim se povećava kiselost vina. U Hrvatskoj Pravilnik o proizvodnji vina, članak 16. Dokiseljavanje i otkiseljavanje regulira taj zahvat. Smije se provesti postupak djelomičnog dokiseljavanja u zoni C3 te ...

                                               

Dom Pérignon

Dom Pérignon vrhunski je šampanjac kojeg proizvodi vinarija Moet et Chandon. Nazvan je po benediktincu Dom Pierreu Pérignonu, koji je imao veliki utjecaj na razvoj pjenušaca u vrijeme kada su se uglavnom proizvodila stolna vina.

                                               

Domaći brandy

Domaći brandy je u smislu Pravilnika o jakim alkoholnim pićima Republike Hrvatske, vrsta jakoga alkoholnog pića. Proizvodi ga se miješanjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i vinskog destilata s time da udio alkohola iz vinskog destila ...

                                               

Dosladivanje vina

Dosladivanje vina je tehnološki proces kojim se povećava slatkost vina. Njime se povećavanje sadržaja šećera u vinu dodavanjem mošta, koncentriranog mošta ili rektificiranog koncentriranog mošta. Prirodna alkoholna jakost vina predstavlja ukupnu ...

                                               

Dozrijevanje vina

Dozrijevanje ili starenje vina je prirodni proces oplemenjivanja u vinu u odgovarajućim posudama, radi poboljšanja senzorskih svojstava gotovog proizvoda. Da bi se olakšano dozrijevalo, potrebno je sulfitirati vino pri prvom pretoku. Posuda u koj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →