Wiki page 80                                               

Bipolarni afektivni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj je psihoza za koju je nekad bio uvriježen izraz manična depresija ". Oko 1% opće populacije boluje od ovog poremećaja. Za razliku od tmurnosti opće depresije, bipolarni poremećaj odlikuje se izmjenama manije i depres ...

                                               

Delirium tremens

Delirium tremens je akutna epizoda deliriuma, DT je psihosindrom organske naravi i najčešća je psihoza u alkoholičara. Delirium tremens nastaje nekoliko dana nakon obično nagle apstinencije od alkohola, medutim može se javiti i nakon kirurških za ...

                                               

Dipsomanija

Dipsomanija, kao klinički oblik alkoholizma je neodoljiva želja za pićem i intenzivno pijenje u trajanju od nekoliko dana. Njihova tolerancija na alkohol je izrazito velika pa su količine popijenog alkohola vrlo često i jako velike. Kod dipsomani ...

                                               

Duševna bolest

Duševna ili mentalna bolest je u najširem smislu svaki poremećaj funkcija mozga koji utječe na mišljenje, osjećaje ili sposobnost osobe da komunicira sa svojom okolinom. Duševno ili mentalno zdravlje je izraz koji se često upotrebljava da opiše p ...

                                               

Hikikomori

Hikikomori je poremećaj ponašanja koji se manifestira povučenošću, nedostatkom komunikacije s najbližima i gubitkom interesa za posao i školu koji traje dulje od šest mjeseci. Ekstreman je oblik socijalne fobije koja je dominantno prisutna u živo ...

                                               

Hrvatski psihijatrijski dani

Hrvatski psihijatrijski dani, kongresni dani psihijatrije u Hrvatskoj koje organizira Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Održavaju se od 2003. godine jednom godišnje. Idejni začetnik Dana je tadašnji predsjednik Društva Ljubomir Hotujac. Prvi su od ...

                                               

Klinika za psihijatriju Vrapče

Najstarija je i najveća psihijatrijska ustanova u Zagrebu, a projektirao ju je 1877. godine Kuno Waidmann. Jedina je zgrada namjenski gradena za potrebe psihijatrijskog liječenja. Zavod je osnovan 15. studenoga 1879. godine, kad je Vrapče još bil ...

                                               

Korsakovljeva psihoza

Korsakovljeva psihoza ili Korsakovljev sindrom je teški psihički poremećaj i degenerativni poremećaj mozga, koji se javlja u kasnijem stadiju alkoholizma. Korsakovljeva psihoza se javlja zbog nedostatka vitamina B1 odnosno vitamina u mozgu. Kombi ...

                                               

Linija povjerenja

Linija povjerenja je emisija Hrvatskog radija, II program. Na programu je bila od 1989. godine od 20 do 22 sata utorkom, pod naslovom Obitelj u alkoholnoj kulturi. Emisija je dobila jako velik publicitet. Slušatelji radija javljali su se pismima ...

                                               

Mentalna retardacija

Mentalna retardacija je naziv za splet simptoma koju uključuju ustrajnu usporenost u učenju osnovnih motoričkih i jezičnih vještina za vrijeme djetinjstva, i kod odraslih za kvocijent inteligencije značajno niži od prosjeka. Jedan od kriterija za ...

                                               

Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača

Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača, hrvatska specijalna bolnica u Popovači. Nalazi se na rubu grada, u Jelengradskoj ulici 1, na putu prema Podbrdu.

                                               

Panični poremećaj

Panični poremećaj spada u skupinu anksioznih poremećaja. Napadaji panike izazivaju doživljaj kao da će se osoba onesvijestiti, poludjeti ili doživjeti infarkt i umrijeti. Manifestira se lupanjem srca, nelagodom ili bolom u grudima, znojenjem, drh ...

                                               

Paranoja

Paranoja je neizlječiva duševna bolest sa sumanutim idejama proganjanja i idejama umišljene veličine. Osoba koja pati od ove bolesti proživljava tjeskobu i strah uzrokovan iracionalnim idejama odnosno nesposobnošću razlikovanja mašte od stvarnost ...

                                               

Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje

Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću je stanje za koje je karakterističan vrlo visok stupanj motoričke aktivnosti kao manifestacija vrlo visoke aktivnosti uma. Iako se ADHD uglavnom smatra poremeć ...

                                               

Psihijatar

Psihijatar je liječnik koji se specijalizirao za dijagnostiku i liječenje mentalnih bolesti, odnosno zaštitu duševnog zdravlja. Psihijatar se bavi liječenjem osoba s duševnim poremećajima, kao što su shizofrenija, depresivni poremećaji, PTSP, fob ...

                                               

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je suvremena zdravstvena ustanova za liječenje psihički oboljele djece i mladeži do 18 godina, koja je u vlasništvu grada Zagreba, i jedina je takva ustanova u Republici Hrvatskoj. Bolnica se nalazi blizin ...

                                               

Psihosomatika

Psihosomatika, je znanstveni stav u medicini, dijagnostici i terapiji, kojim se prihvaća da psihički sustav, emocije, osobito psihološki neugodni doživljaji, sukobi i neriješeni meduljudski odnosi, mogu izazvati tjelesne poremećaje i tjelesnu bol ...

                                               

Psihoza

Psihoza je psihički poremećaj kod kojeg prvotni simptom otudenje pacijenta od realnosti. Ogledaju se u poremećenom kontaktu ili čak prekidu kontakta sa stvarnošću, dubokim poremećajima opažanja, emocija, mišljenja i ponašanja. Psihotičnoj osobi č ...

                                               

Shizofrenija

Shizofrenija je psihijatrijski poremećaj koji označava često kroničnu, ozbiljnu mentalnu bolest koja primarno pogada našu sposobnost razmišljanja, s otežanom percepcijom stvarnosti, što uzrokuje promjenu ponašanja i neugodne osjećaje, te slabim i ...

                                               

Sociopat

Sociopat je naziv za osobu oboljelu od antisocijalnog poremećaja ličnosti. Oni nisu psihički ili fizički bolesni, već imaju kriva moralna i ostala uvjerenja. Nepoznati su im osjećaji krivnje, sućuti, kajanja itd. Ako se otkrije na vrijeme, poreme ...

                                               

Somatoformni poremećaj

Somatoformni poremećaj, poremećaji su koji uključuju osjete posredovane autonomnim živčanim sustavom, tj. bez voljne kontrole. U somatoformne poremećaje spadaju: konverzivni poremećaj, somatizacija, poremećaj osjeta bola, poremećaj sheme vlastito ...

                                               

Somnolencija

Somnolencija je najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svijesti, kada je bolesnik pospan, nezainteresiran za dogadaje u okolini. Slabiji podražaji ne izazivaju reakciju kod bolesnika, lako zapada u san nakon prestanka jačih podražaja i može se ...

                                               

Stereotipija

Stereotipija je neprekidno, ponavljajuće, ritualno i besmisleno kretanje, stav ili izražavanje tipično za osobe s mentalnom retardacijom, autizmom ili nekom od dijagnoza iz autističnog spektra, tardive dyskinesia i poremećajem stereotipnih kretnj ...

                                               

Stigma (bolest)

Stigma znači negativno obilježavanje osobe samo zato što ima dijagnozu psihičke bolesti, a najčešće se to odnosi na shizofreniju. Ona je povezana s predrasudama, tj. negativnim stavovima koji su utemeljeni na pogrešnim činjenicama da se shizofren ...

                                               

Cinhonizam

Cinhonizam je patološko stanje uzrokovano predoziranjem kininom ili njegovim prirodnim izvorom, korom drveta kininovca. Kinin se koristi kao lijek za malariju. U puno manjim količinama može se naći i u tonicima, u kojima služi za pospješivanje go ...

                                               

Dioksini

Dioksini označavaju dvije skupine kemijski slično gradenih kloriranih organskih spojeva iz skupine polikloriranih ugljikovodika. Zajednički se koristi, a dijelom i u kombinaciji u literaturi naziv dioksini. Nastaju izgaranjem organskih tvari, na ...

                                               

Micetizam

Micetizam, odnosno trovanje gljivama, su štetni efekti unošenja otrovnih substanci koje postoje u gljivama. Ovi simptomi mogu varirati od neznatne boli u trbuhu do smrti. Trovanje gljivama je obično rezultat konzumiranja divljih gljiva zbog zamje ...

                                               

Otrov

Otrovima se smatraju tvari prirodnog ili sintetskog podrijetla i proizvodi dobiveni od njih, koji uneseni u organizam ili u dodiru s njim mogu ugroziti zdravlje i život organizma ili štetno djelovati na okoliš. Znanstvena disciplina koja se bavi ...

                                               

Zrakoplovna medicina

Zrakoplovna medicina je grana preventivne medicine i medicine rada koja proučava utjecaj letenja, zrakoplova i sredine u kojoj se ono obavlja na organizam letača, pratećeg letačkog osoblja, padobranaca, putnika u zračnom prometu itd. i u praksi p ...

                                               

Iluzije tijekom leta

Iluzija je pogrešan, izobličen opažaj izvjesnih objekata ili pojava u stvarnosti, uvjetovan nekim objektivnim ili subjektivnim čimbenicima. Ljudska čula su kroz evoluciju prilagodena za funkcioniranje na Zemlji. Kretanje tijekom leta, naša čula č ...

                                               

Tomislav Lauc

Rani život Roden je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te osnovnu glazbenu školu. Obrazovanje Diplomirao je stomatologiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Magistrirao je 2000. godine nakon poslijediplomskih studij ...

                                               

Cjepivo protiv ospica

Cjepivo protiv ospica je vrlo učinkovito cjepivo za prevenciju ospica. Nakon jedne doze cjepiva 85% djece u dobi od 9 mjeseci te 95% djece starije od 12 mjeseci postaju imuni. Gotovo svi koji nisu razvili imunost nakon prve doze, razvijaju je nak ...

                                               

Liječnik

Liječnik je zdravstveni radnik koji je završio medicinski fakultet i stekao akademski naziv doktora medicine. Liječnik je temeljni i mjerodavni nositelj zdravstvene djelatnosti. U mnogim državama, pa tako i u Hrvatskoj, kao preduvjet za dobivanje ...

                                               

Liječništvo u Hrvatskoj

Liječništvo u Hrvatskoj podrazumijeva djelatnost liječnika na području Republike Hrvatske koja je regulirana Zakonom o liječništvu iz 2003. i 2008. godine. Prema navedenom zakonu svrha liječničke djelatnosti je "zaštita zdravlja pojedinca, obitel ...

                                               

Imenik liječnika Hrvatske liječničke komore

Imenik liječnika Hrvatske liječničke komore je javna knjiga u Republici Hrvatskoj koju vodi Hrvatska liječnička komora na temelju povjerenih javnih ovlasti. Upis u Imenik liječnika je jedan od uvjeta za izdavanje odobrenja za samostalan rad liječ ...

                                               

Odobrenje za samostalan rad liječnika

Odobrenje za samostalan rad liječnika ili liječnička licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost liječnika za samostalno obavljanje liječničke djelatnosti u nekoj državi. Liječnik može obavljati svoje zvanje samo u okviru iz ...

                                               

Medicinska sestra

Medicinska sestra / medicinski tehničar radi na području zdravstva, s ciljem zaštite zdravlja pojedinca, obitelji i cjelokupnog pučanstva. Opis posla uključuje skrb, praćenje, nadzor i savjetovanje pacijenata, prevenciju, rehabilitaciju, zdravstv ...

                                               

Zdravstveni radnik

Zdravstveni radnik tradicionalno, to je osoba koja ima obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, uz obvezno poštovanje moralnih i etičkih načela zdravstvene struke. Zdravstveni rad ...

                                               

Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita je sustav državnih, skupnih i individualnih mjera za unapredenje, čuvanje i vraćanje zdravlja. Cilj je zdravstvene zaštite promocija, odnosno unapredenje zdravlja, prevencija, odnosno sprječavanje bolesti, pravodobno otkrivanj ...

                                               

Ambulantno liječenje

Ambulantno liječenje, vrsta zdravstvene zaštite, uz bolničko liječenje, konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i specijalistička zdravstvena zaštita. U obuhvat joj spadaju: ambulantno liječenje i dnevna bolnica. Ambulantno liječenje mora pružiti uslugu ...

                                               

Bolničko liječenje

Bolničko liječenje, vrsta zdravstvene zaštite, uz konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku zdravstvenu zaštitu i ambulantno liječenje. U obuhvat mu spadaju bolničko liječenje i ponavljajuće bolničko liječenje. Bolničko liječenje mora pru ...

                                               

CEZIH

CEZIH je skraćenica za "Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske". CEZIH je središnji sustav pohrane zdravstvenih podataka i informacija za njihovu standardiziranu obradu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravst ...

                                               

Helikopterski prijevoz pacijenata

Helikopterski prijevoz pacijenata djelatnost je hitne medicinske pomoću uporabom posebno opremljenih namjenskih helikoptera. Glavna svrha usluge helikoptera pružanje zdravstvene zaštite na visokoj razini osobito u udaljenim ili izoliranim područj ...

                                               

Iskorjenjivanje poliomijelitisa

Iskorjenjivanje dječje paralize označuje javnozdravstvene napore da se eliminiraju svi slučajevi poliomijelitisa širom svijeta, koji su se počeli provoditi od 1988. pod vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a i zaklade Rotaryja te su ...

                                               

Iskustvo pacijenta

Iskustvo pacijenta opisuje pojedinačno iskustvo bolesti / ozljede, te kako se zdravstvena zaštita odnosi prema tome. Sve veći fokus na iskustvu pacijenta dio je pomaka prema skrbi usmjerenoj na pacijenta. Često se ispituje putem metrike. Iskustvo ...

                                               

Kolektivna doza

Kolektivna efektivna doza, izračunava se kao zbroj svih pojedinačnih efektivnih doza tijekom odredenog perioda vremena ili tijekom operacije nastale zbog ionizirajućeg zračenja. Može se koristiti za procjenu ukupnih zdravstvenih posljedica tijeka ...

                                               

Konzilijarna zdravstvena zaštita

Konzilijarna zdravstvena zaštita, vrsta zdravstvene zaštite, uz bolničko liječenje, specijalističku zdravstvenu zaštitu i ambulantno liječenje. U obuhvat joj spadaju konzilijarni pregled, kontrolni konzilijarni pregled, dijagnostičku pretragu, dr ...

                                               

Kućna njega

Kućna njega, vrsta zdravstvene njege. Obavlja se u pacijentovom vlastitom domu. Spada u primarnu zdravstvenu zaštitu, u osnovno zdravstveno osiguranje. Pod njom se podrazumijeva nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, lječiliš ...

                                               

Specijalistička zdravstvena zaštita

Specijalistička zdravstvena zaštita, vrsta zdravstvene zaštite, uz bolničko liječenje, konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i ambulantno liječenje. U obuhvat joj spadaju: C1 - pregled i cjelovita obrada u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, C2 - p ...

                                               

Sunčanje

Sunčanje je izlaganje tijela djelovanju Sunčevih zraka. Ubraja se medu davno poznate i popularne metode prirodnoga liječenja. Uz toplinske, Sunčevo zračenje sadrži i ultraljubičaste zrake, koje pretvaraju ergosterol u vitamin D, te bitno utječu n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →