Wiki page 47                                               

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines System najveći je zračni prijevoznik iz Malezije. Glavno središte kompanije je u medunarodnoj zračnoj luci Kuala Lumpur, a druga središta su u zračnim lukama Kota Kinabaluu i Kuching. Malaysia Airlines je član udruženja Oneworld ...

                                               

Niskotarifna zrakoplovna tvrtka

Niskotarifna zrakoplovna tvrtka zrakoplovna je tvrtka koja ima izuzetno niske troškove poslovanja, a time i cijene usluga. Zračni prijevoznici takav model rada postižu prodajom karata isključivo putem interneta, korištenjem samo jednog tipa zrako ...

                                               

Oneworld

Oneworld je jedno od tri najveća udruženja zračnih prijevoznika u svijetu. Utemeljeno je 1999. Glavni cilj udruženja je postati prvi izbor za putnike koji učestalo koriste zrakoplovne usluge. Punopravni članovi su: American Airlines, British Airw ...

                                               

Our Airline

Tvrtka Our Airline osnovana je kao Air Nauru koji je 14. veljače 1970. godine počeo s probnim letovima izmedu Naurua i Brisbanea, koristeći iznajmljen Dassault Falcon 20 registracije VH-BIZ. Redovni letovi planirani su nakon isporuke naručenog pr ...

                                               

Qantas Airways

Queensland and Northern Territories Aerial Service QANTAS je osnovana 16. listopada 1920. u Wintonu Outback QLD, malom mjestu s oko tisuću stanovnika, što je čini drugom najstarijom zrakoplovnom tvrtkom na svijetu. Već 1921. sjedište tvrtke je pr ...

                                               

Qatar Airways

Qatar Airways je katarska aviotvrtka u državnom vlasništvu. Sjedište i glavno čvorište nalazi se u Dohi, iz koje s flotom preko 170 zrakoplova Qatar Airways leti u više od 150 medunarodnih destinacija. S više od 20.000 zaposlenih od kojih je 6000 ...

                                               

Singapore Airlines

Singapore Airlines je zračni prijevoznik iz Singapura. Kompanija djeluje iz svog glavnog čvorišta zračne luke Changi, Singapur. Singapore Airlines je bio prvi kupac Airbusa A380, trenutno najvećeg putničkog zrakoplova na svijetu. U svom vlasništv ...

                                               

SkyTeam

SkyTeam je udruženje zračnih prijevoznika utemeljeno u lipnju 2000. godine. Sjedište udruženja se nalazi u Medunarodnoj zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu. Udruženje su osnovala četiri člana: Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines i Korean Air. ...

                                               

Star Alliance

Star Alliance je udruženje zrakoplovnih tvrtki osnovano 14. svibnja 1997. Star Alliance je najveće zrakoplovno udruženje na svijetu. Sjedište udruženja je u Frankfurtu na Majni.

                                               

Thai Airways International

Thai Airways) je nacionalni zračni prijevoznik iz Tajlanda. Tvrtka ima središte u zračnoj luci Suvarnabhumi, Bangkok. THAI je jedan od osnivača udruženja Star Alliance. Ostali su: Lufthansa, Air Canada, Scandinavian Airlines System, i United Airl ...

                                               

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines je nacionalni zračni prijevoznik iz Vijetnama. Kompanije je osnovana je 1956. pod imenom Vietnam Civil Aviation, a kao zračni prijevoznik u vlasništvu države postoji od travnja 1989. Sjedište Vietnam Airlinesa je u Long Bien Dist ...

                                               

Društvo južnih željeznica

Društvo južnih želježnica ili puno ime Carsko kraljevsko povlašteno društvo južnih željeznica je najveće privatno željezničko društvo u Austro-Ugarskoj Monarhiji konstituirano 23. rujna 1858. sa sjedištem u Beču, a kao Društvo južnih željeznica p ...

                                               

Railteam

Railteam je udruženje sedam europskih operatora vlakova velike brzine. Cilj grupe je ponuditi prožeti prijevoz velike brzine izmedu velikih europskih gradova i konkurirati sa zračnim prijevoznicima točnošću, zaštitom okoliša, cijenom i brzinom. U ...

                                               

Dalmatinski tip obale

Dalmatinski tip obale je stručan pojam za jedan od dva tipa tzv. konkordantne obale obilježen pojavom izduženih otoka, kanala, zaljeva i polutoka koji se pružaju usporedno s obalom i većim reljefnim oblicima. Ovaj je geografski pojam za takav tip ...

                                               

Draga

Draga je dolina erozijskog podrijetla, koja uzanim morskim prodorom može biti vezana s morem. Potopljeni donji dijelovi doline čine zaljev ili zaton. Kako Hrvatska ima veoma razvedenu obalu, tako ima i brojne drage, na primjer: Limska, Šibenska, ...

                                               

Energija reljefa

Energija reljefa ili vertikalna rasčlanjenost zapravo predstavlja relativnu visinu odredenog područja u okviru površine od 1km², a najčešće se dijeli na: Ravnice 0 do 5m / km². Umjereno raščlanjen reljef 100 do 300m / km². Slabo raščlanjene ravni ...

                                               

Erg

Erg ili pješčano more je uglavnom ravno područje pustinje prekriveno pješčanim dinama oblikovanima vjetrom, bez biljnog pokrivača. Stroža definicija navodi kako erg mora imati više od 125 km² eolskog ili vjetrom nanešenog pijeska, te pijesak mora ...

                                               

Gorje

Gorje, Planinski lanac ili Planinski vijenac, velika masa koja se sastoji od planina s ili bez vrhova, usko povezana u položaju, smjeru, obliku i razdoblju. Izraz gorje ponekad se koristi kako bi se kombiniralo nekoliko geoloških funkcija koje su ...

                                               

Greben

Morski greben ime je za oblik koji se nalazi na manje od 80 metara od morske površine. Mnogi grebeni nastaju odlaganjem materijala ili nanosom plime, valova i drugih strujanja u moru. Neki grebeni nastali su rastapanjem, vulkanskom aktivnošću, te ...

                                               

Hrbat

Hrbat ili greben, geomorfološki pojam koji označava oblik strminskog reljefa, i to gornju izbočinu i izduženi vršni dio brda, gore ili planine, odnosno gorskog ili planinskog lanca, strm ili skoro okomit kao klif, ali koji, za razliku od klifa, u ...

                                               

Jaruga

Jaruga je vrlo mala dolina, gotovo kao kanjon, ali uža, što je često proizvod erozije od urezivanja potoka. Jaruge se obično klasificiraju kao veće po razmjerima od vododerina, iako manje od dolina. Općenito jaruga je nagnuti oblik reljefa relati ...

                                               

Koraljni greben

Koraljni greben je struktura u obliku grebena u moru, koju tvore žarnjaci i koja s vremenom postane dovoljno velika da ima značajan ekološki i fizički utjecaj na svoju okolinu. To su najveće strukture izgradene od živih organizama na svijetu. Uku ...

                                               

Planine

Planine ili gore su u geografskom smislu uzdignuti dijelovi Zemljine kore, viši od 500 m. Prema starosti dijelimo ih na stara i mlada gorja. Mlada su uglavnom strmija i viša, a stara blaža i niža.

                                               

Polupustinja

Polupustinja, geomorfološko područje koje opstoji u velikoj oskudici vlage s vrlo slabim vegetacijskim pokrovom. Nerijetko prolazi kroz duga razdoblja bez oborina ili vrlo oskudnih oborina. Izvori vode su rijetki i slabi. Prijelazni je oblik od p ...

                                               

Poplavna nizina

Poplavnom nizinom se u geomorfološkom smislu naziva područje omedeno višim obalama u području koje se nalazi iznad razine mora a nije zatvoreno i iz nje postoji oticanje. Područje obično nastaje erozivnim djelovanjem jedne ili više rijeka koje pr ...

                                               

Pustinja

Pustinja je područje koje zbog velike oskudice vlage nema razvijenog vegetacijskog pokrova. Iako su pustinje poznate po slaboj prisutnosti života, one zapravo pružaju utočište mnogim živim bićima koja obično ostaju sakrivena kako bi sačuvala vlag ...

                                               

Ravna gora (geomorfologija)

Ravna gora je izolirano osamljeno brdo strmih, često okomitih padina i mala, relativno ravna sljemena. Ova vrsta uzvisina je viša od usamljenog strmog brda, visoravni ili inih reljefnih oblika stolna oblika. Ravna gora na morskom dnu zove se guyo ...

                                               

Reljef

Reljef čine sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini. Zbog svoje složenosti razvila se znanost - geomorfologija - koja je usredotočena upravo samo na reljef. Reljef se na zemljovidima može označiti bojom, izohipsama, kotama. Broj čimbenika p ...

                                               

Rt

Rt je dio kopna koji je uvučen u more, a odlikuje ga niska obala. Oko rtova su morske struje i vjetrovi često nepredvidljivi i hiroviti, pa je tu plovidba opasna. U romanskim i germanskim jezicima se za pojam rt koriste nazivi koji korijen vuku o ...

                                               

Sibirske trape

Sibirske trape su veliko područje vulkanskog kamenja, površine oko 2 milijuna km 2, sastavljene uglavnom od magmatskih stijena, u Sibiru u Rusiji. Cijeli niz masovnih erupcija koje su oblikovale sibirske trape smatraju se najvećom poznatom vulkan ...

                                               

Usamljeno strmo brdo

Usamljeno strmo brdo izolirano je osamljeno brdo strmih, često okomitih padina i mala, relativno ravna sljemena. Ta vrsta uzvisina manja je nego ravna gora, visoravan ili ini reljefni oblici stolna oblika. Ta je razlika istaknuta u SAD-u. Usamlje ...

                                               

Vela Draga

Vela draga je draga, kanjonska udolina i spomenik prirode smješten na sjeverozapadnom podnožju Učke. Jedan je od najljepših i jedinstvenih geomorfoloških fenomena u Hrvatskoj. Nastala je djelovanjem vodenih bujica u vapnenačkoj stijeni. Dio je Pa ...

                                               

Vododerina

Vododerina - oblik reljefa u obliku relativno dubokih i strmih nezatravljenih korita, formiranih privremenim vodotocima. Vododerine nastaju na povišenim ravnicama ili brdima, sastavljenih od rahlog, lako erodirajućeg stijenja, kao i na padinama d ...

                                               

Brijeg (reljef)

Brijeg je reljefni oblik. To je uzvisina srednje visine. Viši je od huma, gorice t.j. brježuljka, a niži je od gore ili planine. Sliči kuku, stijeni i glavici. Brijeg je vrsta nižeg, manjeg i osamljenog brda s jednim vrhom. Prepoznat kao različit ...

                                               

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji u manje ili više redovitim vremenskim razmacima izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak. Ime gejsir je dobio po Islandskim izvoru Geysir. Gejziri se nalaze uglavnom na vulkansko aktivnim ...

                                               

Jezero

Jezero je vodom ispunjena prirodna depresija na kopnu, koja nema neposredne veze s morem. Većina jezera su slatkovodna i smještena su na sjevernoj polutki na višim širinama. Umjetna su jezera akumulacijski bazeni hidrocentrala, ribnjaci i dr. Dij ...

                                               

Meandar

Meandar je zemljopisni pojam za zavojito korito rijeke koje krivuda u obliku slova - S -. Naziv je dobio po rijeci Meandri u Turskoj. Meandar može biti i naziv za same okuke krivudave rijeke. Obično se javlja kod ravničarskih tokova a nastaje ero ...

                                               

More

More čine vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i kemijskih svojstava, koje su u medusobnoj vezi. Takoder je i životna zajednica. Mora se dijele u tri oceana: Tihi, Atlantski i Indijski ocean, ali uz navedena tri izdvajaju ...

                                               

Morske mijene

Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje morske i oceanske površine i premještanje vodenih masa prouzročeno gravitacijskom silom kojom Mjesec i Sunce djeluju na vodene mase i Zemljinom vrtnjom. One su uz morske struje i valove jedini priro ...

                                               

Ocean

Ocean, u užem smislu jedinstvena, kontinuirana vodena masa golemih dimenzija, u širem smislu ukupna vodena masa mora na Zemlji koja pokriva skoro tri četvrtine Zemljine površine. Ta globalna, medusobno povezana masa slane vode, nazivana i Svjetsk ...

                                               

Slano jezero

Slano jezero je geološka depresija ispunjena slanom vodom, u užem smislu to su jezera kojima je mineralizacija veća od 1 grama po kilogramu odnosno iznad 25 grama soli po litri vode. Primjeri za njih su Kaspijsko more i Mrtvo more. Nije definiran ...

                                               

Vodopad

Vodopad je prirodna pojava koja se javlja na rijekama, a označava mjesto slobodnog pada vode u riječnom toku na onim mjestima gdje se javlja iznenadna promjena u elevaciji reljefa. Uzroci ovakvih iznenadnih prekida u reljefu mogu biti tektonske p ...

                                               

Istočna polutka

Istočna polutka ili Istočna hemisfera geografski je izraz za polovicu Zemlje koja se nalazi istočno od Griničkoga početnoga meridijana koji se nalazi u Greenwichu, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, i zapadno od antimeridijana koji prolazi kroz Tihi ...

                                               

Južna polutka

Južna polutka ili južna hemisfera je onaj dio Zemljine kugle koji se nalazi južno od ekvatora. Astronomsko ljeto ovdje traje od prosinca do veljače, a zima od lipnja do kolovoza, dakle suprotno od sjeverne polutke. Južna polutka ima puno manje ko ...

                                               

Sjeverna polutka

Sjevernom polutkom ili sjevernom hemisferom naziva se onaj dio zemljine kugle koji se nalazi sjeverno od ekvatora. Astronomsko ljeto ovdje traje od lipnja do kolovoza, a zima od prosinca do veljače. Sjeverna polutka ima znatno više kopnenih površ ...

                                               

Zapadna polutka

Zapadna polutka ili zapadna hemisfera geografski je izraz koji označava polovicu Zemlje koja se prostire zapadno od početnoga meridijana i istočno od antimeridijana. Druga polovica se zove istočna polutka. Vlada SAD-a koristi izraz "zapadna polut ...

                                               

Polarna regija

Zemljine polarne regije su područja globusa koja okružuju polove, a nalaze se sjeverno od Arktičkog i južno od Antarktičkog kruga. Karakterizira ih polarna klima, ekstremno hladne temperature, jaka glacijacija i ekstremne varijacije u dnevnim sat ...

                                               

Bela Gabrić

Bela Gabrić je bio istaknuti bački hrvatski kulturni djelatnik, katolički publicist i pisac iz autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija. Veliki doprinos hrvatskoj kulturi je dao kao sakupljač hrvatskih bunjevačkih narodnih pjesama i običaj ...

                                               

Ivan Lacković Croata

Ivan Lacković Croata je bio istaknuti hrvatski likovni umjetnik, predstavnik hrvatskog naivnog slikarstva, kolekcionar i bibliograf.

                                               

Ivan Kujundžić (književnik)

Ivan Kujundžić je bio bački hrvatski književnik iz Vojvodine, župnik u crkvi Svetog Roka u Subotici, bibliograf, prevoditelj s francuskog. Pisao je prozu. Bio je istaknuti vjerski i kulturni radnik Hrvata u Bačkoj.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →