Wiki page 45                                               

Dobit

Dobit direktno označava razliku izmedu prihoda i troškova. Prihod mora biti veći od troškova. Ako su prihodi manji od troškova, tj. dobit ima negativnu vrijednost, kaže se da tvrtka ima gubitak. Dobit označava zaradu, tj. pozitivnu razliku u odno ...

                                               

Zombi tvrtka

Zombi tvrtka visoko je zadužena tvrtka koja nije sposobna platiti kamate na uzete zajmove zbog svog nerentabilnog poslovanja. Dobit troše samo na plaćanje kamate na kredite i ostale dugove, ali ne i za vraćanje dugova, pa ne samo da im iz poslova ...

                                               

Bilanca

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na odredeni datum. Sastoji se od dva sastavna dijela, aktive i pasive. Bilanca je jedan od pet financijskih izvještaja koja obvezno godišnje sastavljaju trgovačka društva. Bilanca pokazuje fi ...

                                               

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih položaja u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. Bilješke se izraduju na temelju sastavljenih izvještaja GFI-POD ili drugi, a sastoje se od ...

                                               

ISO 9362

ISO 9362 je standardni format za zapis jedinstvene medunarodne identifikacijske šifre banke, registriran kod medunarodne organizacije za standardizaciju ISO. Koristi se prilikom vršenja uplate izmedu banaka, prvenstveno u medunarodnom poslovanju. ...

                                               

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju dokazivih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te vremenskim slijedom sustavno bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijski ...

                                               

Računovodstvo

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili. Korijeni ra ...

                                               

Temeljni kapital

Temeljni kapital formira se od uplati dioničara za dionice dioničarskog biznisa. Temeljni kapital i dionice moraju glasiti na nominalne iznose izražene u valuti Republike Hrvatske. Najniži je iznos temeljnoga kapitala kod dioničkog društva je 200 ...

                                               

Varijabilni troškovi

Varijabilni troškovi mijenjaju se u ukupnom iznosu razmjerno s promjenom opsega proizvodnje. U hotelijerstvu je jedan od glavnih predstavnika varijabilnih troškova trošak materijala namirnica i pića. U hotelijerstvu vanjski troškovi iznose 30% do ...

                                               

Blagajnički zapis

Blagajnički zapis, riznični zapis, trezorski zapis, trezorska mjenica - vrijednosni papir s rokom dospijeća kraćim od godine dana. Uobičajeni rokovi dospijeća su 91 dan, 182 ili 364 dana, a primjerice kod američke vlade prodaju se otprilike jedno ...

                                               

Certifikat

Certifikat znači općenito potvrdu, svjedodžbu. Certifikat kao medunarodni trgovački izraz predstavlja pismenu ispravu, u kojoj se kao sigurno označuje i kojom se posvjedočuje istinito stanje ili istinita okolnost o nekoj stvari ili robi. U uvozno ...

                                               

Kreditno pismo

Kreditno pismo je vrijednosni papir kod koje asignant daje nalog asignatu da iznos iz kreditnog pisma isplati asignataru. Iznos iz kreditnog pisma se može isplaćivati sukcesivno. Postoje dvije varijante kreditnog pisma: Opće kreditno pismo kod ko ...

                                               

Mjenica

Mjenica je vrijednosni papir na odredeni iznos novca koji svom imatelju daje pravo da taj iznos naplati od osobe koja je u njoj naznačena kao dužnik. Mjenica je jednostrani pravni posao u kojem njen izdavatelj daje nalog drugoj osobi da korisniku ...

                                               

Nematerijalizirani vrijednosni papiri

Nematerijalizirani vrijednosni papir je elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kojim se njegov izdavatelj obvezuje vlasniku ispuniti obvezu sadržanu u nematerijalizirano ...

                                               

Uvoz

Uvoz naziv je za uvoz proizvoda, usluga ili poslovnih subjekata koji dolaze izvan države. Predstavlja dio medunarodne trgovine. Uvoz robe obično zahtijeva sudjelovanje carinskih vlasti, a često je predmet uvozne kvote, carine i trgovinskih sporaz ...

                                               

Prodaja i oblikovanje cijena

Prodaja je vezana za kupnju. Ako netko nešto prodaje onda to netko istodobno kupuje. Stoga su prodaja i kupnja čin razmjene neke robe na tržištu. Prodaja, shvaćeno sa stajališta marketinga, ima zadaću da proizvedenu robu donese na tržište i ostva ...

                                               

Trgovački lanac

Trgovački lanac ime je za trgovine koje dijele isto ime i centralnu upravu, i obično imaju standardizirane poslovne metode. Ove karakteristike takoder se koriste kod restorana i za druge poslovne lance koje se nalaze u servisnoj industriji. U trg ...

                                               

Atlantic Grupa

Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojem poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje. Prisutna je na više od 40 tržišta diljem svijeta. Atlantic Grupa je jedna od vodećih preh ...

                                               

Studenac

Studenac je hrvatski trgovački maloprodajni lanac sa sjedištem u Omišu. Ima više od 550 marketa i supermarketa, a od 2018. godine u vlasništvu fonda iz Poljske. Tvrtka je krajem studenog 2020. imala više od 3000 djelatnika.

                                               

Supermarket

Supermarket je velika trgovina koja posluje po principu samoposluge i nudi širok izbor proizvoda prehrane i niz kućanskih proizvoda koje se redovito konzumira, kao što je alkoholna pića, sredstva za čišćenje ili odjeća. Supermarketi su često dio ...

                                               

Tommy

Tommy d.o.o., jedan od vodećih hrvatskih maloprodajnih trgovačkih lanaca sa sjedištem u Splitu. Kroz svoju maloprodajnu mrežu pokriva gotovo cijelu Dalmaciju, uključujući i otoke. Od 2006. prodajna mreža širi se izvan regionalnih okvira. Tommy za ...

                                               

Tržnica

Tržnica može biti natkriveni ili otvoreni prostor sa tezgama na kojima je izložena roba koja se pušta u prodaju. Tezge su, ovisno o vrsti robe koja se prodaje opremljene vagom, blagajnom i istaknutim cijenama proizvoda. Na tržnici je, za razliku ...

                                               

Bezistan

Bezistan je natkriveni trg u kojem se nalaze male trgovačke i obrtničke radnje. Gradeni su u periodu osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini u većim gradovima u Sarajevu i Travniku. U Turskoj je nekoliko poznatih, medu njima Rustem-paše Hrvata u ...

                                               

Dolac (Zagreb)

Tržnica je otvorena 1930. godine na mjestu starih zidina koje su srušene o tome svjedoči ulica Pod zidom. Nakon što je odlučeno da se preseli stara tržnica Harmica na mjestu današnjeg Trga bana Josipa Jelačića, raspravljalo se o lokaciji nove gra ...

                                               

Gradska tržnica Markale

Markale je naziv za gradsku tržnicu u Sarajevu. Markale su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obližnja zelena pijaca takoder nosi naziv Markale.

                                               

Središnja riška tržnica

Središnja riška tržnica najveća je europska tržnica smještena u Rigi, glavnom gradu Latvije. Jedno je od najpoznatijih i najprepoznatljivijih arhitektonskih ostvarenja u Latviji iz 20. stoljeća, zbog čega je područje tržnice uvršteno na UNESCO-v ...

                                               

Velika tržnica u Rijeci

Ti značajni urbanistički i komunalni sadržaji nastali su kao rezultat smišljenog plana s ciljem da se zadovolje potrebe snadbijevanja gradanstva, no isto tako i potrebe za sastajalištem koje u primorskom gradu ima ulogu foruma. Trg pred kazalište ...

                                               

ANDEBU

Nacionalna zajednica urugvajskih odašiljača ili skraćeno ANDEBU je trgovačko-lobističko društvo koje zastupa interese urugvajskih odašiljača i veza - radijskih postaja i televzijskih programa. Zajednica je utemeljena 20. srpnja 1933. predstavlja ...

                                               

CX 4 Radio Rural

CX 4 Radio Rural urugvajska je radijska postaja sa sjedištem u Montevideu. Cjelokupni program postaje odvija se na španjolskom jeziku. Frekvencija radijske postaje je 610 AM-a. Jačina odašiljača tijekom dnevnog i noćnog programa iznosi stalnih 50 ...

                                               

CX 8 Radio Sarandí

CX 8 Radio Sarandí urugvajska je radijska postaja u vlasništvu tvrtke Sarandí Comunicaciones S. A. Sjedište postaje nalazi se u Montevideu. Program radija prenosi se na španjolskom jeziku na frekvenciji od 690 AM-a. Snaga odašiljača radijske post ...

                                               

CX 14 El Espectador

CX 14 El Espectador urugvajska je radijska postaja u vlasništvu tvrtke Lanos S. A. Sjedište postaje nalazi se u glavnom gradu Montevideu. Do travnja 2013. postaja je bila u javnom vlasništvu, nakon čega je prodana današnjem vlasniku. Frekvencija ...

                                               

CX 16 Radio Carve

CX 16 Radio Carve urugvajska je radijska postaja u vlasništvu tvrtke SADREP sa sjedištem u glavnom gradu Montevideu. Postaju je početkom 1928. osnovao njemački useljenik Karl Kärbe, koji se hispanizirao u Carlos Carve. Zbog toga je u njegovu čast ...

                                               

CX 18 Radio Sarandí Sport

CX 18 Radio Sarandí Sport urugvajska je radijska postaja u vlasništvu tvrtke Sarandí Comunicaciones S. A. Sjedište postaje nalazi se u Montevideu. Cjelokupni radijski program, uglavnom športski, prenosi se na španjolskom jeziku na valnoj duljini ...

                                               

CX 22 Radio Universal

CX 22 Radio Universal urugvajska je radio postaja sa sjedištem u glavnom gradu Montevideu. Frekvencija postaje iznosi 970 AM-a cjelokupni program postaje odvija se na španjolskom jeziku. Snaga odašiljača iznosi 10 KW danju, odnosno 3 KW noću. Pos ...

                                               

CX 24 Nuevo Tiempo

CX 24 Nuevo Tiempo urugvajska je radio postaja sa sjedištem u glavnom gradu Montevideu. Nalazi se u vlasništvu tvrtke SADREP. Frekvencija postaje iznosi 1010 AM-a cjelokupni program postaje odvija se na španjolskom jeziku. Prvi prijenos radijske ...

                                               

CX 58 Radio Clarín

CX 58 Radio Clarín urugvajska je radijska postaja u privatnom vlasništvu sa sjedištem u glavnom gradu Montevideu. Pokriva područje cijelog Urugvaja. Radio se usavršio u biranju i puštanju tanga i južnoameričke, posebno izvorne urugvajske glazbe. ...

                                               

Atlas banka

Atlas banka je crnogorska poslovna banka osnovana 2002. godine te je jedna od najvećih u zemlji. Osim u zemlji, banka posluje i u inozemstvu i to u Beogradu, Prištini, Moskvi i Limassolu. Banka je članica Fonda za zaštitu depozita dok je 2017. go ...

                                               

Creditanstalt

Creditanstalt, bila je austrijska banka koju je 1855. godine osnovao barun Anselm Salomon von Rothschild, osnivač austrijske loze bogate i utjecajne bankarske obitelji Rothschild. Bila je druga najveća banka u Austriji. Od svog osnivanja do Ansch ...

                                               

Europska investicijska banka

Europska investicijska banka medunarodna je financijska institucija u javnom vlasništvu čiji su dioničari države članice Europske unije. Osnovana je 1958. godine u sklopu Rimskih ugovora kao "banka s političkom agendom" koja se koristi financijsk ...

                                               

Europski investicijski fond

Europski investicijski fond europska je institucija čija je glavna svrha ekonomska podrška stvaranju, rastu i razvoju malih i srednjih poduzeća. Osnovana je 1993. godine temeljem prijedloga donesenog na Europskom vijeću u Edinburgu u prosincu 199 ...

                                               

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Hrvatska narodna banka odgovorna je za održavanje stabilnosti cijena u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 53 ustava RH "U svom je radu samostalna i neovisna, a ...

                                               

Kreditna institucija

Kreditna institucija je pravna osoba čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita za svoj račun. Ovako definiran pojam obuhvaća široki opseg različitih vrsta financijskih institucija: banke ...

                                               

Nikšićka štedionica

Nikšićka štedionica, s prvobitnim nazivom Prva nikšićka novčana zadruga, osnovana 6. siječnja 1901. godine s osnovnim kapitalom od 200.000 austro-ugarskih kruna.

                                               

Središnja banka

Središnja banka je središnja monetarna ustanova u nekoj državi koja ima monopol emisije novca i vrijednosnih papira. Temeljna zadaća središnje banke je održavanje stabilnosti cijena. Povijesno je zadaća središnje banke bila da se brine o emisiji ...

                                               

Stopanska banka

Stopanska banka je makedonska poslovna banka te jedna od najvećih u zemlji. Osnovana je 1989. godine a posluje kroz segmente kao što su gradansko, korporativno i investicijsko bankarstvo. Banku je 2000. kupila grčka globalna banka National Bank o ...

                                               

Sustav federalnih rezervi

FED ili Sustav federalnih rezervi je privatna institucija koja je ovlaštena za regulaciju i kontrolu financijskih i monetarnih institucija i tržišta u SAD-u. Utemeljen je 1913. godine Zakonom o FED-u. Isprva nije bio dobro prihvaćen jer je smatra ...

                                               

Založnica crnogorska

Osnovana 10. prosinca 1864. na Cetinju, a prvi je vlasnik bio veliki vojvoda Mirko Petrović, otac kneza / kralja Nikole I. Petrovića. Uz godišnju kamatu od 8% Založnica crnogorska je davala zajmove za zalogu predmeta s vrijednostima. U razdoblju ...

                                               

Zemljodilska štedionica

Zemljodilska štedionica je bila štedionica iz Subotice. Bila je prva takva financijska ustanova Hrvata u Bačkoj. Osnovana je iz hrvatskih rodoljubnih razloga. Pučka kasina je već prije odredila da će skrbiti za kulturnu i prosvjetu hrvatskom naro ...

                                               

Diskoton

Diskoton je bila diskografska kuća iz Sarajeva, osnovana 1973. godine. Kad se rasplamsao rat u Bosni i Hercegovini 1992., Diskoton je potpuno propao, jer im je i zgrada u kojoj su imali studio i fonoteku potpuno uništena za granatiranja Sarajeva.

                                               

Grand Production

Grand Produkcija ili Grand Production privatna je tvrtka osnovana 1998. godine sa sjedištem u Beogradu koja se bavi glazbenom i televizijskom produkcijom. Čelni čovjek tvrtke je Saša Popović, bivši član Slatkog greha, glazbenog sastava koji je os ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →