Wiki page 366                                               

Matija Mrazović

Matija Mrazović, hrvatski odvjetnik, političar i publicist. Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1842. godine. Završio je pravo u Zagrebu. Godine 1852. pokrenuo je stručni časopis Pravnik, u kojem je napadao Bachov neoapsolutis ...

                                               

Fran Novak

Fran Novak, hrvatski pravaški političar i saborski zastupnik. Na izborima za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1911. kao kandidat Čiste stranke prava ušao je u Hrvatski državni sabor kao pobjednik u izbornom kotaru Križevcima. Sudionik sastank ...

                                               

Milan Pavlović (političar)

Milan Pavlović je bio hrvatski veleposjednik, trgovac i političar iz Križpolja. Bio je istaknuti pravaški političar. Otac je hrvatskog političara Antona Tone Pavlovića. Sin je Antona Pavlovića, trgovca i člana Komisije Krajiškog investicijskog fo ...

                                               

Ivan Pernar

Ivan Pernar za Banovine Hrvatske biva izabran za senatora. Za vrijeme NDH više puta je zatvaran od ustaškog režima. Zbog povezanosti s urotom Lorković-Vokić 1944. godine biva uhićen i zatvoren u Lepoglavi odakle je sredinom travnja 1945. godine p ...

                                               

Viktor Pogačnik

Viktor Pogačnik, hrvatski političar, povjerenik za socijalnu politiku u vladi Bosne i Hercegovine u Austro-Ugarskoj, ministar u Kraljevini Jugoslaviji

                                               

Matija Polić

Matija Polić, hrvatski pravaški političar i saborski zastupnik. Na izborima za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1911. kao kandidat Čiste stranke prava ušao je u Hrvatski državni sabor kao pobjednik u izbornom kotaru Slunju. Na izborima za Hrv ...

                                               

Stjepan Pomper

Stjepan pl. Pomper, hrvatski pravaški političar i saborski zastupnik. Pohadao je zagrebačku Klasičnu gimnaziju te ju je završio 1883. godine. Na izborima za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1911. kao kandidat Čiste stranke prava ušao je u Hrv ...

                                               

Miško Prćić

Bio je angažiran u pokretu bunjevačkih Hrvata. Kad je član Bunjevačke stranke Lazo Mamužić postao subotičkim gradonačelnikom 1894., uspio je izvući mandat sve do 1902. godine. Za njegova su mandata na sve glavne gradske dužnosti u Subotici došli ...

                                               

Ivo Prodan

Ivo Prodan, rimokatolički prezbiter, hrvatski pravaški političar, književnik i novinar, rodio se u Janjini 10. prosinca 1852. godine, a umro od upale pluća, 9. ožujka 1933. godine u Zadru. Pokopan je 11. ožujka 1933. godine u groblju samostana sv ...

                                               

Lodovico Rizzi

Lodovico Rizzi, predsjednik Istarskog sabora, pulski podestat i prefekturni namjesnik. Gimnaziju je završio u Kopru, a studij prava u Beču. Po struci je bio odvjetnik. Godine 1889. imenovan je pulskim podestatom gradonačelnikom, na toj dužnosti o ...

                                               

Ivan Ružić

Ivan Ružić, hrvatski odvjetnik, pravaški političar starčevićanac, katolički aktivist i dobrotvor. Mladi je brat hrvatskog kožarskog obrtnika, veleposjednika, tvorničara i kućevlasnika, kulturnog djelatnika i političkog radnika, gradonačelnika i i ...

                                               

David Starčević

Sinovac Ante Starčevića. Doktorirao je pravo u Budimpešti 1869., bio je suplent zagrebačke Klasične gimnazije od 1865. godine, a otpušten je 1871. zbog protuaustrijskih stavova te sumnje za sudioništvo u Rakovičkoj buni. Od 1873. odvjetnik je u J ...

                                               

Mile Starčević

Mile Starčević roden je u Žitniku kraj Gospića 1862. godine. Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1883. godine. Studij prava završio je u Zagrebu 1889. godine. Bio je pripravnik u odvjetničkoj pisarnici Josipa Franka. Od 1892. ...

                                               

Josip Šimunić (političar)

Josip Šimunić, hrvatski političar. Osim što je bio dugogodišnji tajnik mjesne organizacije HSS-a u Drnju, bio je aktivan i u Ogranku Seljačke sloge Drnje, te je općenito u sudjelovao u stvaranju i razvijanju seljačkog pokreta na području općine D ...

                                               

Grga Tuškan

Grga Tuškan, hrvatski političar Roden je u siromašnoj seljačkoj obitelji. Pučku školu pohadao je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Karlovcu. Potom je pohadao Pravoslovnu akademiju u Zagrebu, a doktorat prava stekao je u Grazu. Nakon toga se posvetio ...

                                               

Drago Vlahović

Drago Vlahović, hrvatski pravaški političar i saborski zastupnik. Na izborima za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1911. kao kandidat Čiste stranke prava ušao je u Hrvatski državni sabor kao pobjednik u izbornom kotaru Senju. Sudionik sastanka ...

                                               

Ivan Vončina

Ivan Vončina, hrvatski političar. Suprug je sestre Dušana Kotura Milke. Vončina je zaslužan za "ukresivanje iskre hrvatske svijesti" u Koturu. Završio je pravo u Zagrebu. Za vrijeme Bachova apsolutizma bio je načelnik u Karlovcu. Godine 1861. iza ...

                                               

Ivan Zatluka

Ivan Zatluka, hrvatski pravaški političar i saborski zastupnik. Na izborima za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1911. kao kandidat Čiste stranke prava ušao je u Hrvatski državni sabor kao pobjednik u izbornom kotaru Vilić Selu. Sudionik sasta ...

                                               

Nikola Zdenčaj

Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te ju je završio 1789. godine. Završio je studij prava u Zagrebu, te je od 1794. bio veliki odvjetnik i bilježnik križevačke županije. Obavljao je i dužnost dvorskog kaptola zagrebačkog 1808 1816. godine. P ...

                                               

Hermann Ludwig von Balan

Hermann Ludwig von Balan bio je njemački diplomat, ministar vanjskih poslova Njemačke, i predsjednik ministarstva vanjskih poslova Njemačke od 1872. do 1873. Po profesiji odvjetnik, započinje diplomatsku karijeru u Kraljevini Pruskoj 1833. Imenov ...

                                               

Princ Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst

Chlodwig se rodio u Rotenburgu an der Fuldi, u Hessu. Njegov otac, Princ Franz Joshep 1787. - 1841., bio je Katolik, dok je njegova majka, Princeza Konstanze od Hohenlohe-Langenburga bila Protestant. Prema tome, Clodwig i njegova braća bili su od ...

                                               

Ferdinand Lassalle

Ferdinand Lassalle, njemački socijalist Sin je imućnog židovskog trgovca, a studirao je filologiju, povijest i filozofiju u Wroclawu i Berlinu, zatim odlazi u Pariz, gdje se upoznaje s učenjem Louisa Blanca. Sudjelovao je u revoluciji 1848. godin ...

                                               

Hermann von Thile

Karl Hermann von Thile bio je njemački diplomat, prvi ministar vanjskih poslova Njemačke, i predsjednik ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Postao je diplomat u Kraljevini Pruskoj 1837., i službovao je u Rimu, Bernu, Beču i Londonu, prije neg ...

                                               

Paul von Hatzfeldt

Melchior Hubert Paul Gustav Graf von Hatzfeldt zu Trachenberg bio je njemački diplomat, veleposlanik u Istanbulu od 1878. do 1881., ministar vanjskih poslova Njemačke, i predsjednik ministarstva vanjskih poslova Njemačke od 1881. do 1885. Bio je ...

                                               

Friedrich zu Limburg-Stirum

Friedrich zu Limburg-Stirum bio je njemački diplomat, ministar vanjskih poslova Njemačke, i predsjednik ministarstva vanjskih poslova Njemačke od rujna 1880. do 25. lipnja 1881. Obnašao je dužnost zamjenika sekretara u minstarstvu vanjskih poslov ...

                                               

Oswald von Richthofen

Oswald Freiherr von Richthofen bio je njemački diplomat, ministar vanjskih poslova Njemačke, i predsjednik ministarstva vanjskih poslova Njemačke od 23. listopada 1900. do 25. lipnja 1881. 17. siječnja 1906.

                                               

Wilhelm von Schoen

Wilhelm Eduard Freiherr von Schoen bio je njemački diplomat. Bio je njemački veleposlanik u Parizu na početku Prvog svjetskog rata i ministar vanjskih poslova Njemačkog Carstva.

                                               

Pero Šoć

Pero Šoć, crnogorski kraljevski ministar, doktor znanosti, slobodni zidar. Prije Prvog svjetskog rata dužnosnik u crnogorskom brzojavu, Ministarstvu financija i Ministarstvu vanjskih poslova. Kao stalan član crnogorske kraljevske Vlade Ministarsk ...

                                               

Italo Balbo

Italo Balbo, bio je talijanski fašistički voda i pionir zrakoplovstva. Balbo je bio sudionik Prvog svjetskog rata a sudjelovao je i 1922. u Pohodu na Rim. Iste godine imenovan je zapovjednikom dragovoljaca fašističke milicije i zapovjednikom naci ...

                                               

Gustav Bauer

Gustav Adolf Bauer, je bio njemački političar i kancelar od 14. kolovoza 1919. do 26. ožujka 1920. Bio je član SPD-a. Roden u Darkehmenu, blizu današnjeg Kalinjingrada, u tadašnjoj Istočnoj Prusiji, Bauer je po prvi put ušao u povijest kao voda t ...

                                               

Wilhelm Cuno

Dr. Wilhelm Cuno, njemački političar koji je bio i njemački kancelar od 1922. do 1923. Cunova vlada posebno se isticala po otporu koju je pružala Francuzima koji su htjeli okupirati njemačku pokrajinu Ruhr 1922 1923. Cunova vlada bila je isto odg ...

                                               

Konstantin Fehrenbach

Konstantin Fehrenbach je bio njemački političar i jedan od ključnih voda DZP-a. Godine 1918. bio je predsjednik Reichstaga, a od 1919. do 1920. bio je predsjednik Nacionalne skupštine. Kada je SPD dao ostavku na mjesto kancelara zbog loših izborn ...

                                               

Hermann Müller

Hermann Müller bio je njemački socijal-demokratski političar koji je bio ministar vanjskih poslova, i dva puta kancelar weimarske republike. Tijekom njegovog djelovanja kao ministra vanjskih poslova, 1919. potpisan je Versajski ugovor te je on bi ...

                                               

Lutz Graf Schwerin von Krosigk

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk je bio njemački političar. Roden je u mjestu Rathmannsdorf u Saskoj. Studirao je pravo i političke znanosti u Halleu, Lausannei na Oxfordu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio je njemačkoj vojsci i nagra ...

                                               

Joseph Wirth

Karl Joseph Wirth, je njemački političar iz DZP-a koji je od 10. svibnja 1921. do 14. studenog 1922. služio kao njemački kancelar. Zajedno sa svojim ministrom vanjskih poslova, Waltherom Rathenauom, Wirth je krenuo u ostvarivanje politike "ispunj ...

                                               

Vladimir Gortan

Vladimir Gortan rodio se u Bermu kraj Pazina 1904. godine. Po zanimanju je bio poljodjelac. Od 1928. godine bio je član tajne antifašističke organizacije TIGR Trst-Istra-Gorica-Rijeka, koja je organizirala demonstracije i druge akcije protiv nasi ...

                                               

Vjekoslav Spinčić

Vjekoslav Spinčić, hrvatski političar Nakon studija teologije u Gorici i Trstu zareden je 1872. za svećenika, a potom je studirao povijest i zemljopis u Pragu i Beču. Radio je kao nastavnik na Učiteljskoj školi u Kopru i školski nadzornik u kotar ...

                                               

Riccardo Zanella

Po ocu je bio Furlan, po majci Slovenac, nadimkom Profesor, gdjegdje, Gospodin profesor. Polazio je madžarsku trgovačku školu u Rijeci i Budimpešti, a poslije je dobio mjesto profesora knjigovodstva na istoj školi u Rijeci, a nakon godinu dana po ...

                                               

Evan Bayh

Birch Evans "Evan" Bayh III je odvjetnik, savjetnik i bivši demokratski političar koji je služio kao mladi američki senator iz Indiane 1999 - 2011. Ranije je služio kao 46. guverner Indiane 1989. - 1997. Bayh je suradnik za "Fox News" od 14. ožuj ...

                                               

Joseph J. DioGuardi

Joseph J. DioGuardi je bivši američki senator albansko-talijanskog podrijetla. Takoder je voda Albansko-američke gradanske lige koja lobira za veliku Albaniju na Balkanu. Fonetski: Džozef Diogardi. Albanski: Xhozef DioGuardi.

                                               

Karl Rove

Karl Christian Rove je američki politički savjetnik, a od 2006. godine i viši savjetnik, glavni politički strateg i zamjenik šefa osoblja Bijele kuće u administraciji predsjednika Georgea W. Busha za politiku. Rove je u prošlosti vodio izborne ka ...

                                               

Gordon Brown

James Gordon Brown, britanski laburistički političar koji je od 27. lipnja 2007. na dužnosti predsjednika Vlade. Bio je član Parlamenta za izborni krug Dunfermline East u Fifeu od 1983. do 2005., a nakon reorganizacije izbornih okruga u Škotskoj, ...

                                               

Margaret Thatcher

Margaret Hilda Thatcher, barunica Thatcher bila je britanska političarka i bivša prva žena na položaju premijera Ujedinjenog Kraljevstva, poznata kao Čelična lady ili Željezna lady.

                                               

Ann Widdecombe

Ann Noreen Widdecombe, britanska je političarka i spisateljica, zastupnica u Europskom parlamentu iz redova Stranke Brexit. Završila je studij filozofije te politike i ekonomije, a radila je i u Državnom vijeće Ujedinjenog Kraljevstva. Widdecombe ...

                                               

Hua Guofeng

Hua Guofeng, bivši predsjednik Centralnog odbora Komunističke stranke Kine. Vodeće pozicije Hua je zauzeo nakon smrti Mao Ce-tunga u rujnu 1976. godine. Na vlasti se zadržao do 1981. jer ga je potisnuo voda reformske frakcije unutar stranke - Den ...

                                               

Mátyás Rákosi

Mátyás Rákosi, zloglasni madarski komunistički diktator i političar, na čelu Madarske od 1945. do 1956. godine.

                                               

Todor Živkov

Rodio se u malom selu Pravcu, kao sin siromašnih seljaka. U mladosti se preselio u Sofiju gdje traži zaposlenje. Priključio se omladinskom krilu, tada ilegalne, Komunističke partije Bugarske. Tijekom Drugog svjetskog rata, bori se protiv nacistič ...

                                               

Aldo Moro

Aldo Romeo Luigi Moro, talijanski političar i državnik. Kao član Demokršćanske stranke izabran je 1946. godine u Konstituantu Ustavotvornoj skupštini, a od 1948. godine poslanik je u Predstavničkom domu parlamenta Republike Italije. Bio je profes ...

                                               

Romano Prodi

Romano Prodi, talijanski političar. Tijekom 1996., te od 2006. do 2008. bio je predsjednik Vlade Republike Italije, a bio je i predsjednik Europske komisije. 24. siječnja 2008. dao je ostavku, a u veljači je raspušten parlament. Boravi u Bologni.

                                               

Ludwig Erhard

Od 1913. do 1916. Erhard je bio trgovački šegrt. Nakon strukovnog obrazovanja radio je kao maloprodajni trgovac tekstilom u očevoj trgovini. 1916. godine pridružio se njemačkim vojnim snagama u Prvom svjetskom ratu kao artiljerac topnik, borio se ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →