Wiki page 335                                               

Gacka (župa)

Gacka je jedna od najstarijih hrvatskih pokrajina. Njezini se žitelji Gačani spominju već početkom 9. st., prvi put 818. g., u vrijeme nastanka i formiranja ranosrednjovjekovne hrvatske države. Borna je prvi hrvatski vladar koji je značajniji već ...

                                               

Jamometići

Jamometići, jedno od dvanaestero hrvatskih plemićkih plemena, koji su u 14. stoljeću bili naseljeni na Krbavi i Pounju. Jamometići se spominju u spisu Pacta conventa, i uz plemena Prklje i Bilinjane u zadarskom zaledu u području Krneza na sjevero ...

                                               

Karinjani

Karinjani su staro hrvatsko pleme, odvjetak plemena Lapčana. Nastali su u 11. stoljeću kada je hrvatski kralj Zvonimir darovao Vinihi Lapčanu grad Karin kao miraz za kćer, princezu Klaudiju. Prema drugim izvorima, tako su se prozvali oni Lapčani ...

                                               

Klokočani

Klokočani, jedno od starih hrvatskih plemena koje je u nekada živjelo na području Korduna od Klokoča pa prema Kladuši. Plemičke povlastice dobili su 9. siječnja 1224. godine od kralja Bele IV. Svoje slobode i plemička prava uživali su sve do 1387 ...

                                               

Ladihovići

Ladihovići su staro hrvatsko pleme, nekad naseljeno na Kordunu, s obje strane Korane prema Ladevcu, Slunju izvoru rijeke Gline i Klokoču. Graničilo je sa staro hrvatskim plemenima Klokočana, Smrčkovića i Stojmerića. Pretpostavka je da se naselje ...

                                               

Rončevići

Rončevići, jedno od brojnih hrvatskih bunjevačkih plemena koja u drugoj polovici 17. stoljeća uz još neke skupine iz okolice Jasenica, Obrovca i Karina naseljavaju područje južno i istočno od Senjske Drage gdje se slično ostalim Bunjevcima bave s ...

                                               

Tugomirići

Tugomirići su staro hrvatsko pleme jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su, prema legendi, doselila iz ondašnje Bijele Hrvatske na područje današnje Hrvatske.

                                               

Adamović Čepinski

Adamovići Čepinski, hrvatska velikaška obitelj, vjerojatnim podrijetlom iz Bosne, odakle su se krajem 17. stoljeća odselili u Varaždinsku i Virovitičku županiju. Godine 1714. virovitički podžupan Pavao je stekao ugarsko-hrvatsko plemstvo. U 18. s ...

                                               

Basiljević

Basiljević, hrvatska vlastelinska obitelj iz Dubrovnika. Podrijetlom je iz Kotora. Njeni istaknuti članovi imali su važnu ulogu u javnom, društvenom, gospodarskom i kulturnom životu Dubrovačke Republike.

                                               

Bedeković Komorski

Bedekovići su jedna od najstarijih hrvatskih plemićkih obitelji podrijetlom iz Komora u Hrvatskom zagorju. Postoje dva ogranka, barunski i varaždinski. Nisu u srodstvu s turopoljskim plemićima Bedekovićima Kobiličkim niti s obitelji Bedekovićima ...

                                               

Bojničići

Bojničići, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz Kninske županije, gdje se prvi put spominju u 13. stoljeću. Od 14. stoljeća posjedovali su grad Bojnik na ušću rijeke Zrmanje, po kojem su dobili ime. Od 1450. godine su u posjedu naselja Plavno ...

                                               

Budisavljevići

Budisavljevići su poznata graničarska i svećenička obitelj Srba u Hrvatskoj pretežito naseljenih u Lici. Postoje i katolički Hrvati s ovim prezimenom.

                                               

Bužan

Bužan, hrvatska velikaška obitelj s posjedima u nekadašnjoj Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji. Godine 1621. hrvatsko-ugarski kralj Ferdinand II. dodijelio je plemstvo i grb Šimunu Stanislavu i njegovoj braći Luki, Petru i Jakovu te njihovim nas ...

                                               

Draganić (plemstvo)

Draganić, šibenska plemićka obitelj. Postoji vjerojatnost da potječu od roda Šubića, ali ta pretpostavka nije dokazana. U 18. stoljeću prezimenu su, na osnovu ženidbe, dodali prezime šibenske plemićke obitelji Vrančić, nakon čega je osnovana plem ...

                                               

Hranilović

Hranilović, hrvatska plemićka obitelj. Prezime je zabilježeno u oblicima Hranilovich, Hranillovich, Hranylouych, Hranilowych, Hranylowych s pridjevkom Cvetašin, Cvjetašin, Czuetasin, Czvetassin. U prvoj polovici 16. st. doselili su za uskočkih se ...

                                               

Jakša (plemstvo)

Jakša je hrvatska plemenitaška obitelj s otoka Hvara. Prvotno prezime im je Piretić. Kao Jakša redovno se spominju od 15. stoljeća. Austrija im je plemstvo potvrdila 1822. godine. Tijekom povijesti dio obitelji preselili su se na Vis, Split, Brač ...

                                               

Janković Daruvarski

Janković-Daruvarski je bila hrvatska plemićka obitelj. Podrijetlom su iz Bosne. Neki izvori tvrde da je ugarskog podrijetla. Nosili su naslov grofova.

                                               

Kolonići

Kolonići, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz sela Kolunić s područja nekadašnje hrvatske župe Pset.

                                               

Kukuljević Sakcinski

Kukuljević Sakcinski je hrvatska plemićka obitelj. Podrijetlom je iz Imotske krajine. Sjedišta je mijenjala tijekom povijesti. Prvo je bilo Imotski -1550., pa Senj 1550 1622., do raseljenja uskoka, nakon čega je Bribir kod Novog Vinodolskog 1622 ...

                                               

Kušević

Kušević, hrvatska plemićka obitelj. Potječu po predaji od grane plemenitih Vladimirovića koji su se iz Neretvanske doline odselili u središnju Hrvatsku. Doselili su se u okolicu Slunja. U slunjskom kraju su zabilježeni kao Ladomirići. Od njih pot ...

                                               

Mihalovići

Mihalovići su hrvatska velikaška obitelj s istoka Hrvatske. Plemićki naslov im je dao car i hrvatsko-ugarski kralj Karlo III. 1716. godine. Do 19. stoljeća ih se u povijesnim dokumentima spominje u obliku Mihalović i Mihajlović. Za hrvatsku povij ...

                                               

Mlinarić

Mlinarić je od 17. stoljeća hrvatska plemićka obitelj. Kralj Ferdinand III potvrdio je 20. ožujka 1655. godine u Požunu plemićku titulu i grbovnicu, Matiji Mlinariću i bratu mu Ambrozu. Obitelj hrvatskog podrijetla koja se razdijelila na više gra ...

                                               

Orlovići

Orlovići ili Orlovčići su bili hrvatska plemićka obitelj. Izvorno su se nalazili u Gornjem Pounju. Imali su gradove Čovku i Sokolac. Zbog turskih osvajanja Gornjeg Pounja u 16. st., bili su prisiljeni otići. 1562. hrvatski ban Petar II. Erdödy od ...

                                               

Ožegovići

Ožegovići Barlabaševački, hrvatska plemićka obitelj, koja je dobila pridjevak prema Barlabaševcu, svom starom posjedu u nekadašnjoj Križevačkoj županiji. Prvi poznati pripadnik roda bio je Andrija Ožeg iz Barlabaševaca, kojeg izvori spominju 1496 ...

                                               

Polesini

Plemićka obitelj u srednjem vijeku. Posjedi su bili na području Zamaska, Motovunskih Novaka i Poreča otok Sv. Nikola, Sv. Ivan od Šterne. Istaknutije osobe daju od 16. stoljeća. S novim vijekom daju intelektualce, političare i crkvene dužnosnike. ...

                                               

Posedarski

Slavogostići Posedarski, hrvatska velikaška porodica iz roda Gusića Krbavskih koja je potvrdom darovnice hrvatsko-ugarskog kralja Bele III. od strane njegova sina hercega Andrije 1194. godine uživala posjed Posedarje na sjevernoj strani Novigrads ...

                                               

Radoševići (plemstvo)

Radošević je staro hrvatsko plemstvo čije su obitelji izvorno živile na podrucju Omis-a i Hum-a u doba kada se to pdrucje nazivalo "Bosansko primorje) X-XIV stoljece. Na tome poducju su vladali Humski Knezovi. Omis je bio centar toga podrucja koj ...

                                               

Sermage

Sermage, hrvatska plemićka obitelj francuskog podrijetla, iz Burgundije. Prvi član obitelji koji se doselio u Hrvatsku bio je Josip Petar, tajnik austrijskog generala Josipa Rabatte. Godine 1720. oženio se barunicom Julijanom Moscon te postao uga ...

                                               

Sorkočevići

Sorkočevići, hrvatska plemićka obitelj iz Dubrovačke Republike, koja se formirala u 12. stoljeću, potječući iz Kotora, s korijenima iz Albanije ili grčkog Epira. Postojala je sve do 19. stoljeća, a od pripadnika sporednih ogranaka neki žive i dan ...

                                               

Tomašići

Tomašići, hrvatska plemićka obitelj, odvjetak su hrvatskoga praplemstva Mogorovića. Nosili su pridjevak de Belay, prema svom sjedištu, utvrdi Belaj kraj Karlovca, a povremeno i de Korana.

                                               

Vusio

Vužići odnosno Vusiji su obitelj iz Bola na Braču koja se je istaknula u borbama protiv Turaka i time stekla plemstvo polovicom 17. stoljeća. Vužići tvore osnovicu za brojne lokalne legende i sastavnica su bolskoga kulturnog identiteta. Od Vusija ...

                                               

Ladislav Keglević

Keglević je roden 1627. godine od oca baruna Petra Keglevića, V. i majke Margarete Gradečki. Ima je dva brata Petra, VI. i Ivana, kao i četiri sestre. Petar je umro u djetinjstvu, a Ivan je bio pavlin u Lepoglavi. Sestre Eva i Katarina su bile kl ...

                                               

Paul Puhallo von Brlog

Pavao barun Puhalo Brloški, hrvatski plemić i vojskovoda. Bio je general u službi austrougarske vojske. Tijekom Prvog svjetskog rata zapovijedao je 3. armijom i 1. armijom na Istočnom bojištu.

                                               

Crkva sv. Stjepana na Otoku

Crkva svetog Stjepana od Otoka, starohrvatska crkva iz 10. stoljeća koju je dala podići hrvatska kraljica Jelena Slavna na Gospinom otoku u Solinu. Sagradena je gotovo paralelno s crkvom Blažene Djevice Marije oko 976. godine, prema zapisu koji j ...

                                               

Radovan (hrvatski prijestolonasljednik)

Radovan, hrvatski kraljević i prijestolonasljednik, član pobočne grane dinastije Trpimirovića. Bio je jedino muško dijete hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira i njegove supruge, kraljice Jelene, kraljevne iz madarske vladarske dinastije Arpadovića. ...

                                               

522 španjolska mučenika

522 španjolska mučenika, 522 španjolskih mučenika ili 522 mučenika 20. stoljeća predstavljaju katoličke svećenike, redovnike i vjernike laike ubijene tijekom Španjolskog crvenog terora koji su provodil španjolski republikanci združeni s anaho-kom ...

                                               

Mučenici španjolskog gradanskog rata

Mučenici španjolskog gradanskog rata naziv je za više od 6 800 katoličkih svećenika i vjernika laika koje su mučili i pogubili pripadnici Internacionalnih brigada i španjolski anarho-komunisti zbog njihove pripadnosti katoličkoj vjeri za vrijeme ...

                                               

Marijanska svetišta

Marijansko svetište je svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji. Marijanska svetišta dio su kulture i prakse nekih kršćanskih crkava - uglavnom Rimokatoličke crkve. Svetišta posvećena Gospi obično obilježavaju ukazanje ili čudo, koje se pripisu ...

                                               

Aljmaš

Aljmaš je selo u općini Erdut, smješteno na desnoj obali rijeke Dunav, na obroncima Čvorkovca, na nadmorskoj visini od 93 m. Poznato je po svetištu Gospe od Utočišta.

                                               

Gospa od La Vanga

Gospa od La Vanga odnosi se na marijansko ukazanje u Vijetnamu, 17. kolovoza 1798. godine, u vrijeme kada su katolici bili progonjeni i ubijani u Vijetnamu. Svetište Gospe od La Vanga nalazi se u današnjoj općini Hai Phu u okrugu Hải Lăng u provi ...

                                               

Gospa od suza

Gospa od suza naziv je za iskazivanje pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji koja se svake godine odvija u sklopu župne zajednice grada Pleternice. Svetkovine traju devet dana, a lokalno stanovništvo ih zbog toga često naziva i "Devetnice".

                                               

Gospa od Zečeva

Gospa od Zečeva svetkovina je Majci Božjoj povezana uz najstariji hrvatski kršćanski grad Nin. Ime svetkovine potječe od naziva istoimenog otoka Zečeva, koji se nalazi desetak kilometara sjevernije od grada Nina. Cestom se do otočića dolazi izrav ...

                                               

Gospa Vidoška

Blažena Djevica Marija koja se pod tim imenom štuje u župi Vidoši, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. Ovo mjesto središte je svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo livanjskog dekanata, koja se slavi 15. kolovoza svake ...

                                               

Jud

Nalazi se na 45° 51 20" sjeverne zemljopisne širine i 18° 17 55" istočne zemljopisne dužine. Harkanj je 1.5 km jugozapadno, Terid je 4 km zapadno-jugozapadno, Crnota je 3.5 km, a Turon 3 km sjeverozapadno, Bišira je 2 km sjeverno, Tofaluba Kišfal ...

                                               

Krasno

Krasno Polje je selo na obroncima Velebita u okolici Senja, danas naseljeno poglavito Bunjevcima. Nalazi se na nadmorskoj visini od. Središte je Nacionalnog parka Sjeverni Velebit gdje godišnje prode desetak tisuća planinara, a samo Svetište godi ...

                                               

Loreto

Grad se smjestio na blagoj uzvisini ponad desne obale rijeke Musone, u priobalju Jadranskog mora. Udaljen je 22 km od Ancone. Okružen seoskim gospodarstvima i maslinicima, posjeduje osobine gorskog kao i primorskog kraja te kao i ostala mjesta u ...

                                               

Majka Božja Montserratska

Majka Božja Montserratska naziv je za Mariju koja se štuje u benediktinskom samostanu na Montserratu.

                                               

Marija Bistrica

Općina Marija Bistrica proteže se od sjeveroistočnog obronka Medvednice prema sjeveru do rijeke Krapine, s istočne strane omedena je potokom Žitomirka, na zapadnoj strani potokom Pinja. Nalazi se 25. km sjeverno od Sesveta. Graniči na istoku sa Z ...

                                               

Solin

Solin se nalazi u središnjoj Dalmaciji, sjeveroistočno od Splita, s kojim je urbanistički srastao. Solin je samostalna lokalna jedinica, ima status grada. Okružen je planinama Kozjak i Mosor, a kroz njega protječe rijeka Jadro.

                                               

Svetište Majke Božje Kloštarske

Svetište Majke Božje Kloštarske pripada Župi Sv. Ivana Krstitelja u Slavonskom Kobašu, a udaljeno je tri kilometra od samoga mjesta na putu prema Lužanima. Nalazi se na samoj obali rijeke Orljave koja se kilometar niže utiče u Savu. To je i lokac ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →