Wiki page 274                                               

Crow Wing River

Crow Wing River, skupina Chippewa Indijanaca na ušću rijeke Crow Wing u središnjoj Minnesoti. Na mjestu blizu sadašnjeg grada Brainerd, okrug Crow Wing nalazilo se njihovo selo Crow Wing Village, koje se osdržalo do ranih 1900 tih godina. Većina ...

                                               

Cruzob

Cruzob /Cruzob, Indijanci Križa), od cruz = križ, + ob = ljudi, jedno od šest glavnih plemena pravih Maya Indijanaca naseljenih na poluotoku Yucatan u Meksiku. Njihovo od najznačajnijih svetih mjesta bio je grad Tulum, a kasnije je to postao Chan ...

                                               

Cuñeil Indijanci

Cuñeil, pleme Yuman Indijanaca opisano 1775-1776 od Garcésa, kao narod koji živi izmedu San Diega i ušća rijeke Colorado. Cuñeil Indijanci slabo su poznati, a zbog sličnosti u imenu i habitata pokušali su ih identificirati kao Comeya Indijance, m ...

                                               

Cupeño

Cupeño Pleme Shoshonean Indijanaca u planinskim područjima uz rijeku San Luis Rey i dolini San Jose de Valle Valley u Kaliforniji, podnožje Coast Range. Cupeñosi pripadaju skupini Takic, podskupini Cupan, i najsrodniji su plemenima Aguas Caliente ...

                                               

Cusabo

Cusabo, kolektivni naziv za grupu indijanskih plemena nastanjenih u najjužnijim predjelima današnje Južne Karoline izmedu Charleston Harbor i rijeke Savannah, uključujući doline rijeka Ashley, Edisto, Ashepoo, Combahee, Salkehatchie, i Coosawhatc ...

                                               

Cuttatawomen

Cuttatawomen, pleme američkih Indijanaca porodice Algonquian sa područja današnjeg okruga King George i lancaster u Virginiji. Cuttatawomeni su u vrijeme dolaska kapetana Johna Smitha živjeli na sjevernoj strani rijeke Rappahannock. Imali su isto ...

                                               

Čapakura (jezična porodica)

Chapacuran, porodica južnoameričkih indijanskih jezika raširena u zapadnom Brazilu i susjednoj Boliviji. Jezično se smatraju dijelom Velike porodice Macro-Arawakan. Obuhvaća 5 jezika: itene, nema poznatih govornika. Plemena koja se služe ili su s ...

                                               

Čibča (jezična porodica)

Chibchan porodica indijanskih jezika iz Kolumbije, Ekvadora i Paname. Ime porodica dobiva po plemenu Chibcha, da bi se kasnije tražilo srodstvo sa raznim indijanskim skupinama nastanjenih sve od Srednje Amerike do bazena Amazone. Pravoj grupi Chi ...

                                               

Čikito (jezična porodica)

Chiquitoan, porodica indijanskih jezika i plemena nastanjenih u zoni izmedu Chaco Boreala u Boliviji i močvarnih šuma što se prostiru iz Amazonije. Ime chiquitoan dolazi po plemenu Chiquito ili Chiquitano, u značenju small, malen ili djeca little ...

                                               

Čimariko (jezična porodica)

Chimarikan porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika koja prema Powersu obuhvaća jezike Indijanaca Chimariko sa rijeke Trinity i Chimalakwe sa New Rivera u Kaliforniji. Obadva ova plemena nekada su bila brojna poput Hupa Indijanaca, od kojih ...

                                               

Činantek (jezična porodica)

Chinantecan je jezična porodica američkih Indijanaca u sjeveroistočnim predjelima meksičke države Oaxace. jezici, njih oko 13, pripadaju unutar porodice Chinantecan u Veliku porodicu Oto-Manguean. Chinanteci nastanjuju kojih 20 ili više gradova. ...

                                               

Čitimača (jezična porodica)

Chitimachan je porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika u području delte Mississippija. Prema ranijoj klasifikaciji svrstavani su porodici Tonikan, kao jedna od tri njihove skupine i Velikoj porodici Hokan-Siouan, nepriznata. Powell, razliku ...

                                               

Čon (jezična porodica)

Chon, jezična porodica američkih Indijanaca koja obuhvaća jezike Indijanaca Tehuelche ili Gününa-kena i Ona nastanjenih u Argentini južno od rijeke Rio Negro. Ime Tehuelche kolektivni je naziv plemenima: -Inaquen ili Inaken, ljudi divovskog rasta ...

                                               

Dakubetede

Dakubetede. Maleno pleme iz grupe Athapaska u 19. stoljeću nastanjeno duž Applegate Creek, na jugozapadu Oregona. Oni su po jeziku najsrodniji plemenu Taltushtuntude, poznatijima kao Galice. Dakubetede nazivaju i imenom Applegate River Indians. I ...

                                               

Deadose

Deadose Attacapan pleme, srodno Bidaima, u ranom 18. stoljeću naseljeno u području gdje se spajaju rijeke Angelina i Neches u Teksasu, kao i kod zaljeva Galveston. Nešto iza 1720. godine Deadose se pokreću prema zapadu u područje izmedu Brazosa i ...

                                               

Dhegiha Indijanci

Dhegiha, grupa jezično i kulturno srodnih plemena američkih Indijanaca porodice Siouan, nastanjenih na prerijama Sjeverne Amerike. Dhegihama pripadaju plemena Omaha i Ponca, koji čine podskupinu Upper Dhegiha i Kansa ili Konza, Quapaw, i Osage, n ...

                                               

Diaguitan

Diaguitan Porodica indijanskih naroda i jezika nekad raširena po argentinskim provincijama Salta, Catamarca, la Rioja i Tucuman i susjednim predjelima Čilea. Sami Diaguita Indijanci granaju se u 3 glavne grane, to su Diaguita vlastiti, Capayana i ...

                                               

Diegueño Indijanci

Diegueño Grupa plemena Yuman Indijanaca nastanjenih na jugu Kalifornije u okrugu San Diego. Diegueñosi se dijele na dvije glavne grupe, to su Northern Diegueño ili Ipai i Southern Diegueño ili Tipai. Diegueñosi su uz more živjeli ods mora, i saku ...

                                               

Doustioni

Doustioni, pleme caddoanske konfederacije Natchitoches, nekad naseljeno sjeveroistočno od Natchitochesa u Louisiani. Sawnton njihovo ime prevodi kao salt people, nastalom vjerojatno prema njihovom lokalitetu na kojem su se Indijanci opskrbljivali ...

                                               

Duwamish

Duwamish, salishan pleme u Washingtonu jezično najsrodniji Nisqually Indijancima u području rijeke Duwamish i Puget Sounda. Pleme se grana na više lokalnih grupa od kojih su poimence poznati Thluwithalbsh i Sammamish na ušću rijeke Sammamish nazi ...

                                               

Ebahamo

Ebahamo, pleme američkih Indijanaca za koje se smatra da su pripadali skupini poznatoj kao Karankawa u Teksasu. Njihovo ime ne bi se smjelo dovoditi u vezu sa naziva plemena koje je poznato iz La Salleovih izvora kao Bracamo ili Bahamo i koji su ...

                                               

Edisto

Edisto, jedno od plemena Cusabo Indijanaca, porodica Muskhogean, naseljeni u kolonijalno vrijeme na donjem toku istoimene rijeke u okruzima Charleston i Colleton u Južnoj Karolini. Njihova populacija procijenjena je na 1.000. Prvi bijelci sa koji ...

                                               

Eel Wailaki

Eel Wailaki, skupina bandi ili manjih plemena iz grupe Wailaki, porodica Athapaskan, nastanjenih u Kaliforniji od North Fork Eela uzvodno od Asbill Creeka pa do granice sa plemenom Lassik na salt Creeku, uključujući Hulls Creek i Casoose Creek. E ...

                                               

Ehatisaht

Ehatisaht, pleme Aht Indijanaca, porodica Wakashan, sa Esperanza, Zeballos i dijela Espinosa Inleta, na zapadnoj obali otoka Vancouver, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Godine 1996. preostalo ih je oko 200. U proščosti glavna sela su i ...

                                               

Eno Indijanci

Eno, pleme američkih Indijanaca porodice Siouan iz Sjeverne Karoline nastanjeno do 1716. u području duž rijeke Eno, sadašnji okruzi Orange i Durham, a nakon toga u Južnoj Karolini gdje su se ujedinili sa Catawbama. Eno su najsrdoniji plemenu Shak ...

                                               

Entiat

Entiat, /=rapid wateers / jedna od skupina Indijanaca sa rijeke Entiat u Washingtonu, vjerojatno srodni Chelan i Wenatchee Indijancima, porodica Salishan. Prema Verne Rayu. poznavaocu plemena Sjeverozapadne obale, Entiati su poseban narod. Jedna ...

                                               

Erie Indijanci

Erie, pleme američkih Indijanaca porodice Iroquoian, uže grupe Huron, nastanjeni u 17. stoljeću u području istočno i jugoistočno od jezera Erie na područjku današnjih država Ohio, Pennsylvania i New York. Njihova rana populacija iznosila je oko 1 ...

                                               

Erigoanna

Erigoanna, neidentificirano pleme američkih Indijanaca poznato tek iz francuskih izvora, odnosno La Salleove ekspedicije. Erigone su 1687. bili neprijatelji Ebahamo Indijanaca, jednog od Karankawan plemena koje je živjelo u blizini René Robert Ca ...

                                               

Ervipiame

Ervipiame, pleme američkih Indijanaca poznato od 1673. godine, kada žive na području sjeveroistočne Coahuile, Meksiko, kraju nastanjenom bandama Coahuiltecan Indijanaca, prema čemu se računa da su njihovog porijekla. Godine 1675. susreće ih ekspe ...

                                               

Esopus

Esopus /od sip =river, i -us, =small,zajednički naziv za skupinu Munsee plemena što su nekada živjeli duž zapadne obale rijeke Hudson u okruzima Greene i Ulster u New Yorku. Glavnu skupinu čine Minisinki, a ostali su Catskill, Mamekoting, Waorane ...

                                               

Espeminkia

Espeminkia, jedno od ranih plemena plemenskog saveza Illinois iz doline gornjeg Mississippija. Prvi i posljednji spominje ih La Salle 1680. i vezi velikog napada Seneca Indijanaca na Illinoise. Prije samog napada dolazi do evakuacije Francuza, a ...

                                               

Esselen Indijanci

Esselen. /Vjerojatno prema imenu sela, značenje nije poznato. / pleme američkih Indijanaca porodice Esselenian s gornjeg toka Carmel Rivera i Sur Rivera, te obale od Point Lopeza skoro do Point Sur-a, Kalifornija Jezično ovi Indijanci se klasific ...

                                               

Eyak

Eyak Pleme američkih Indijanaca sa delte Copper Rivera, na Aljaski. Eyak Indijanci vode se jezično kao dio Velike porodice Na-Déné, zajedno sa plemenima Koluschan, Skittagetan i Athapaskan, u kojoj čine samostalnu porodicu. Eyaki su ribarski naro ...

                                               

Eyeish

Eyeish, pleme Caddoan Indijanaca udruženi sa konfederacijom Hasinai. Drži se da su Eyeishi zbog svoga jezika, po kojemu se razlikuju od drugih Caddoan plemena, neka druga grupa koja pripada starijoj kulturi od caddoanske.Njihov raniji dom bio je ...

                                               

Faraon Apači

Faraon Apači, jedna od ranih apačkih skupina srodnih Mescalerima. U rana vremena izgleda da su bili dio plemena poznatog kao Querecho kod Coronada, i Vaqueros kod Benavidesa. Njihova domovina nalazio se izmnedu Rio Grande i Pecosa u Novom Meksiku ...

                                               

Fernandeño

Fernandeño, pleme Shoshonean Indijanaca, uže grupe Gabrieleño, sa kojima su jezično i etnički najsrodniji. Fernandeño su svoje ime dobili po misiji San Fernando, jednoj od dvije franjevačke misije u okrugu Los Angeles u Kaliforniji. Kroeber njiho ...

                                               

Flathead

Flathead je najistočnije pleme Salishan Indijanaca nastanjeno u ranom 19. stoljeću u dolini rijeke Bitteroot na zapadu Montane. Porodica Flathead Indijanaca

                                               

Flechas Chiquitas Indijanci

Flechas Chiquitas Indijanci, /Sp = "little arrows" / jedno od malenih plemena, jezino i etnički neklasificiranih, koji su u 17. stoljeću živjeli negdje u predjelima središnjeg dijela sjevernog Teksasa. O njima je poznato tek da su se priključili ...

                                               

Fond du Lac Chippewa

Fond du Lac Chippewa jedna od bandi Chippewa Indijanaca danas nastanjeni na rezervatu Fond du Lac ili Nah-Gah-Chi-Wa-Nong u Minnesoti u okruzima Carleton i St. Louis. Hodge ih locira na rijeci St. Louis kod jeuera Fond du Lac u istočnoj Minnesoti ...

                                               

Fort Hall Shoshoni

Fort Hall Shoshoni, jedna od 4 glavne skupine Sjevernih Šošona čija je povijest i kultura povezana poglavito sa Bannock Indijancima, sa kojima su u 19. stoljeću zajedno putovali i lovili. U ugovoru potpisanom u Soda Springsu 1863. navode da im se ...

                                               

Fox Indijanci

Fox Pleme Algonquian Indijanaca koje sredinom 17. stoljeća žive ujedinjeni sa Sac Indijancima u blizini jezera Winnebago i duž rijeke Fox u Wisconsinu. Lisice su jezično najsrodniji Sac i Kickapoo Indijancima. Nakon ratova protiv Francuza i Engle ...

                                               

Fresh Water Indijanci

Fresh Water Indijanci, pleme američkih Indijanaca porodice Timuquanan naseljeno u ranom 17. stoljeću uz floridsku obalu izmedu St. Augustine i Cape Canaverala. Njihova povijest malo se razlikuje od povijesti ostalih Timucua. Imali su izmedu 7 i 9 ...

                                               

Gabrieleño

Gabrieleño, pleme Takic Indijanaca iz grupe Shoshonean, porodica Juto-Asteci, nastanjeno u domorodačko vrijeme u Kaliforniji duž rijeke San Gabriel, teritorij oko Los Angelesa, i na jug uključujući dobar dio sjevera okruga Orange, kao i otoke San ...

                                               

Gallinomero

Gallinomero, naziv za južnu skupinu Pomo Indijanaca koji su izvorno živjeli uz rijeku Russian River u Kaliforniji. U širem smislu ime obuhvaća i Indijance sa Dry Creeka i Cloverdalea koji su takoder govorili južnim pomo jezikom, i njihovi su najs ...

                                               

Garza Indijanci

Garza pleme Indijanaca s južne obale Rio Grande, kod Miera i Reville gdje su se održali do 1828. Prema nekima pripadaju porodici Comecrudan, Campbell ih drži za jednu od bandi Carrizo Indijanaca. Za Garze se misli da su isto pleme poznato kao Ata ...

                                               

Gawababiganikak

Gawababiganikak, jedna od značajnijih bandi Chippewa Indijanaca koji su nekoć živjeli u blizini white Earth Lake u sjeverozapadnoj Minnesoti. Njihovo ime označava place of much white earth, a tako se danas naziva i rezervat gdje žive njihovi poto ...

                                               

Geier

Geier, pleme američkih Indijanaca koje se po starim dokumentima spominje na području Meksika i Teksasa. Godine 1675. Neki od njih posjećuju španjolsko naselje danas poznato kao Monclova u Coahuili, ali ih pogrešno nazivaju Papuliquier, spajajući ...

                                               

Gete-gitigaaniwininiwag

Gatagetegauning /možda od Kǎ‛tǎgĭ‛tĭganĭng, at the ancient field, W, J), nekadašnje selo i banda Chippewa Indijanaca sa jezera Lac Vieux Desert na granici američkih država Michigan i Wisconsin. Kasnije će biti poznati pod imenom Vieux Desert Chip ...

                                               

Gichi-ziibiwininiwag

Kechesebewininewug /Kitchisibiwininiwug, Gichi-ziibiwininiwag, Great River men, naziv došao po rijeci Mississippi, zvani i Chippewa of the Mississippi, jedna su od deset glavnih skupina Chippewa Indijanaca sa gornjeg toka rijeke Mississippi u sje ...

                                               

Gichigamiwininiwag

Kechegummewininewug /ime im označava Men of the Great Water ili People of the Great Water, isto i Chippewa of Lake Superior, Lake Superior Chippewa, jedna od deset glavnih skupina Chippewa Indijanaca koji su obitavali na južnoj obali jezera Super ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →