Wiki page 272                                               

Areneño

Hia-Ced Oodham, jedna od lokalnih skupina Papago Indijanaca iz grupe Piman čije se područje nalazilo zapadno od današnjeg rezervata Papago. Nekad su bili znatno rasprostranjeniji, na većem području južnog SAD-a i Meksika. Kao stanovnici pustinje ...

                                               

Arikara Indijanci

Arikara je sjevernoameričko indijansko pleme porodice Caddoan, naseljeno u ranom 19. stoljeću na gornjem Missouriju u Sjevernoj Dakoti. Prvi izvještaji o Arikara Indijancima dolaze nam iz ranih 1700 tih godina kada ih nekoliko tisuća živi u selim ...

                                               

Aripa Indijanci

Aripa, pleme Guaycuran Indijanaca sa juga poluotoka Baja California u Meksiku, današnja država Baja California Sur. Aripe su srodni grupama Periúe, Cora i Uchití ili Huchiti. Za jezike ova tri plemena kaže se da su se po govoru razlikovali od, na ...

                                               

Asen Arcos Indijanci

Asen Arcos Indijanci, jedno od mnogih malenih neidentificiranih i neklasificiranih plemena koja su u drugoj polovici 17. stoljeća obitavali u kraju izmedu rijeke Pecos i San Angela u Teksasu. Asen Arcos su se 1683-1684. priključili uz još drugih ...

                                               

Assameekg

Assameekg, pleme i aselo Algonquian Indijanaca konfederacije Wampanoag, čije se glavno istoimeno selo 1698. nalazilo, po svoj prilici, u okrugu Bristol, blizu današnjeg Dartmoutha u Massachusettsu, osnovanog 1652. Selo Assameekg spominju Grindal ...

                                               

Astečko-tanoanski jezici

Aztec-Tanoan phylum ili Velika porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika rasipanih od jugoistonnog Oregona i Idaha na jug kroz američki Zapad pa preko Meksika i po manjim enklavama sve do u Panamu. Obuhvaća porodice Juto-Asteci i Kiowa-Tanoan ...

                                               

Atacamenan

Atacamenan, jezična porodica američkih Indijanaca u pustinjskim predjelima Atacame u Čileu. Porodica obuhvaća jedini i istoimeni, sada izumrli jezik atacameño kunza, kojim su govorili Indijanaca Atacama ili Atacameño Kunza koji još žive u krajevi ...

                                               

Atakapa

Atakapa /od hatak = man + apa = eats, odnosno kanibal,/ pleme Indijanaca porodice Attacapan kojoj su i dali svoje ime. Naseljavali su priobalni kraj Louisiane i Teksasa od Vermillion Bayoua do Trinity Baya. Podaci o Atakapama dolaze nam iz druge ...

                                               

Atalán

Atalán, porodica indijanskih plemena i jezika koja je u pre-hispansko doba bila raširena u području današnjeg primorja Ekvadora i Perua. Jezici plemena ovih Indijanaca su izumrli, premda možda ima hispaniziranih potomaka u navedenim državama. Kao ...

                                               

Atchatchakangouen

Atchatchakangouen glavna divizija Miami Indijanaca koji su ime dobili po riječi atchitchak, u značenju crane ’, ždral, ptica čije ime oni nose bio je jedan od dva vodeća totema Miami Indijanaca. Atchatchakangouen su se morali zbog neprijateljstav ...

                                               

Atfalati Indijanci

Atfalati je pleme Kalapooian Indijanaca iz doline Willamette, osobito oko Forest Grovea i jezera Wapato. Godine 1848. preostalo ih je 80, od toga 1910. preostalo ih je 44. Prema popisu na Grand Ronde rezervatu, na koji su smješteni 1855., bilo ih ...

                                               

Athapaskan (jezična porodica)

Athapaskan Etnički i jezikoslovni naziv plemenima i jezicima sjevernoameričkih Indijanaca raširenih na 3 lokacije na zapadu sjevernoameričkog kopna, koja čini najveću granu Velike porodice Na-Déné. Plemena koja se služe ovim jezicima nastanjuju v ...

                                               

Atquanachuke

Atquanachuke, jedno od plemena Iroquoian Indijanaca koji su u ranom 17. stoljeću živjeli u južnom ili središnjem New Jerseyu. Smith ovo pleme nije posjetio za njih kaže da žive na morskoj obali iza planina sjeverno od Chesapeake Baya, te da se po ...

                                               

Atsugewi

Atsugewi. -Pleme Palaihnihan Indijanaca iz Kalifornije u dolinama Burney, Hat i Dixie Valley. Ime Atsugewi njihovo je vlastito ili su im ga dali Achomawi, značenje je nažalost Nepoznato. Atsugewi su poznati i pod popularnim imenom Hat Creek što s ...

                                               

Attacapan

Attacapan je ime porodici indijanskih jezika, nekad klasificirani Velikoj porodici Hokan-Siouan, danas se vode pod Veliku porodicu Macro-Algonquian. Powell ih smatra posebnom grupom jezika koju po Attacapa Indijancima naziva Attacapan. Plemena št ...

                                               

Auk

Auk, pleme Tlingit Indijanaca sa otoka Admiralty i Douglas, a plemenska zemlja im se nalazila i na mjestu glavnog grada Aljaske, Juneau. Auki su imali više sela, jedno je bilo Anchguhlsu koje Aurel Krause naziva AntcgAltsu, no već je u njegovo vr ...

                                               

Avoyel

Avoyel Pleme porodice Natchesan nekada naseljeno u susjedstvu današnjeg Marksvillea u Louisiani. Ime Avoyel znači "people of the rocks", njima vjerojatno dano iz razloga što su obalna plemena opskrbljivali kremenom. Ovo potvrduje i Mobile naziv T ...

                                               

Awaswas

Awaswas ime za nekoliko malenih tribeleta Costanoan Indijanaca nastanjenih u vrijeme kontakta izmedu današnjeg Davenporta i Aptosa u zapadnoj Kaliforniji. Područje što ga oni naseljavahu poznato je danas kao Castle Rock State Park. Awaswas Indija ...

                                               

Awatixa

Awatixa, podpleme i selo Hidatsa Indijanaca sa južne obale rijeke Nož, pola milje od njezinog ušća u Sjevernoj Dakoti. Selo Awatixa podigli su 1796. doselivši se iz sela Awatixa Xie što je po svoj prilici uzrokocala prethodna epidemija boginja ko ...

                                               

Awaxaawaxammilaxpaake

Ashalahó /Planinske Vrane, Essapookoon, Awaxaawaxammilaxpaake ili Ashkuale, jedna od dvije glavne skupine Indijanaca Vrana što su lutali i lovili na području gornjeg Missourija, u sjecernom Wyomingu u južnoj Montani, najveća je madu Vranama. Plan ...

                                               

Baciroa

Baciroa, pleme američkih Indijanaca iz sjeverozapadnog Meksika naseljenih južno od plemena Conicari u južnoj središnjoj Sonori a točna lokacija nije poznata. Baciroe Swanton smatra mogućim srodnicima plemena Conicari i Tepahue, te se nadalje pove ...

                                               

Backhook Indijanci

Backhook, jedno od plemena porodice Siouan sa rijeke Pee Dee u Južnoj Karolini, koje se prema W. J. McGee-ju, uz Pedee, Waccamaw, Winyaw i njima možda najsrodnije Hooks Indijance klasificira užoj nestaloj grupi kolektivno nazivanoj Pedee. Sva nav ...

                                               

Bad River Chippewa

Bad River Chippewa, jedna od bandi Chippewa Indijanaca iz sjevernog Wisconsina, na južnoj obali jezera Superior, kojega oni zovu Gichi Gami. Ovaj kraj danas pripada okruzima Ashland i Iron. Pleme broji oko 7.000 članova, većina na rezervatu gdje ...

                                               

Bankalachi

Bankalachi, maleno šošonsko pleme sa gornjeg toka Deer Creeka koje utječe u jezero Tulare u Kaliforniji. Ime Bankalachi dali su im susjedni Yokuti, dok su sami sebe nazivali Toloim. Bankalachi čine jedno od tri glavnih autonomnih skupina Tübatula ...

                                               

Bannock

Bannock, pleme američkih Indijanaca nekada rasprostranjeno preko velikog područja sjevernih Velikih prerija do podnožja Stjenjaka. Bannocki su bili koncentrirani u današnjem južnom Idahu gdje im se danas nalazi rezervat Fort Hall. Nestanak bizona ...

                                               

Barbareño Indijanci

Barbareño, jedna od glavnih grana Chumash Indijanaca koji su obitavali na obali kanala Santa Barbara u Kaliforniji od Point Conceptiona pa do blizu rijeke Ventura River. Svoje ime Barbareño dobili su ime po misiji Santa Barbara utemeljenoj 4. pro ...

                                               

Batayogligla

Batayogligla, jedna od skupina Chizo Indijanaca u 17 i ranom 18. stoljeću nastanjeni na sjeveroistoku Chihuahue u Meksiku, i moguće u području Big Benda u Teksasu na rijeci Rio Grande. Bili su nomadski lovci i sakupljači, o kojima nije mnogo pozn ...

                                               

Bay Miwok

Bay Miwok, grupa od nekoliko malenih Miwok plemena nastanjenih u vrijeme dolaska Španjolaca u zapadnoj Kaliforniji, od istočnih predjela okruga Contra Coste i od Walnut Creeka, pa sjeverno-sjeveroistočno do delte Sacramento-San Joaquina, uključuj ...

                                               

Bayogoula

Bayogoula /" Báyuk-ókla = Bayou people,", Sami sebe nazivali su "Ischenoca" ="our people," / pleme porodice Muskhogean naseljeno u ranom 18. stoljeću zajedno sa Mugulasha Indijancima u jenom selu na zapadnoj obali Mississippija u Louisiani, župa ...

                                               

Bear River, Algonquian

Bear River Indijanci. -Pleme Algonquian Indijanaca, možda dio Machapunga, naseljen u ranom 18. stoljeću u Sjevernoj Karolini, današnji okrug Crawen. Lawson koji ih je susreo 1709. navodi da su imali tek jedno naselje zvano Raudauqua-quank, procij ...

                                               

Bear River, Athapaskan

Bear River Indijanci. - Pleme kalifornijskih Indijanaca s istoimene rijeke u okrugu Humboldt. Jezično pripadaju porodici Athapaskan. Najsrodniji su grupama Mattole, Sinkyone i Nongatl. Pleme je manje poznato pod imenom Niekeni. Nomland je naveo 8 ...

                                               

Beaver Island Indijanci

Beaver Island Indijanci, naziv za skupinu Chippewa i Ottawa Indijanaca koji su nekada živjeli na otocima Beaver Islands u jezeru Michigan. Spominju se u Washingtonskom ugovoru. Beaver Island Indijanci otoke nastanjuju još prije 1700. godine i sas ...

                                               

Bedonkohe

Bedonkohe, slabo poznata, danas nestala lokalna skupina Chiricahua Apača, koja je činila ogranak Mogollon Apača, i pripadala široj grupi Gileño ili Chíhéne Apača, jedne od tri grane Chiricahua. Bedonkohe su živjeli u kraju oko gornjih tokova rije ...

                                               

Bidai

Bidai. - Attacapan pleme Indijanaca u krajevima izmedu rijeka Brazos i Trinity u Teksasu, u okruzima Grimes, Houston, Madison, Walker, i Trinity. Španjolski dokumenti spominju ih 1691. pod imenom "Bidey" u susjedstvu Caddoan plemena Hasinai, pa i ...

                                               

Biitan-akiing-enabijig

Betonukeengainubejig, ili Border-Sitters jedna od glavnih skupina Chippewa Indijanaca koje je obitavalo u sjevernom Wisconsinu izmedu jezera Superior i rijeke Mississippi. Sastojali su se od bandi Knife River, Rice River, Rush River, Apple River, ...

                                               

Biloxi Indijanci

Biloxi. - Maleno pleme Siouan Indijanaca nekada naseljeno u južnom Mississippiju, danas gotovo izumrlo. Za Biloxije se vjerovalo da su pripadali porodici Muskhogean sve dok preživjele članove Gatschet nije 1886 godine posjetio u južnoj Louisiani, ...

                                               

Biskatronge

Biskatronge, indijansko pleme koje je u drugoj polovici 17. stoljeća živjelo negdje u Teksasu, sjeverno ili sjeveroistočno od zaljeva Matagorda, možda izmedu rijeka Brazos i Colorado. Spominje ih jedino Anastase Douay koji je učestvovao u La Sale ...

                                               

Blackbird

Blackbird, jedno od sela i seoskih bandi Chippewa Indijanaca koji su živjeli uz rijeku Tittibawassee u okrugu Saginaw u Michiganu. Selo koje po poglavici nosi naziv Black Birds Village, nalazilo se u blizini Freelanda, uz rijeku koju u ugovoru iz ...

                                               

Blackfoot

Crne Stope su konfederacija Algonquianskih plemena u 19. stoljeću nastanjenih izmedu North Saskatchewana u Kanadi i Missourija u Montani. Sami sebe nazivaju Siksika. Plemena su danas nastanjena na rezervatu Blackfoot u Sjedinjenim Državama i reze ...

                                               

Boise Šošoni

Boise Shoshoni /ime dolazi po lokalitetu, jedna od šošonskih bandi, srodni vjerojatno Bruneau Šošonima, nastanjeni do ranoe druge polovice 19. stoljeća u dolini rijeke Boise, blizu Boise Cityja. Boise i Bruneau Šošoni zajedno čine jednu od 4 skup ...

                                               

Boran

Boran, porodica, ili po nekima, dio porodice Bora-Huitoto ili Huitoto-Bora, čiji su jezici raširenih u peruanskom departmanu Loreto, točnije provinciji Maynas, kolumbijskom departmanu Amazonas i brazilskoj državi Amazonas. Porodica ili skupina Bo ...

                                               

Bororo (jezična porodica)

Bororoan, porodica indijanskih jezika raširenih u Mato Grossu, Brazil, a po govoru klasificiraju im se i plemena skupine Otuké iz Bolivije. Prava skupina Boróroa su Indijanci Boróro do Cabaçal, Boróro da Campanha, obadva nestali i Orarimugudoge n ...

                                               

Brulé

Brulé /franc. prijevod njihovog naziva sicháng x u značenju burnt thighs,/ naziv za jednu skupinu Tetona, koje spominju Lewis & Clark pod imenom Tetons of the Burnt Woods, koja je lutala na obje strane Missourija, White i Teton Rivera. Po njihovi ...

                                               

Bruneau Shoshoni

Bruneau Shoshoni, jedna od skupina Sjevernih Šošona naseljena južno od Snake Rivera u jugozapadnom Idahu, poglavito na Bruneau Creeku po čemu su dobili ime. Bruneau Šošoni su srodni sa Boise Šošonima sa kojima pripadaju Zapadnim skupinama Sjevern ...

                                               

Buena Vista Yokuts

Buena Vista Yokuts, deskriptivni naziv za manju skupinu srodnih indijanskih plemena u blizini rijeke i jezera Kern i jezeru Buena Vista u američkoj državi Kalifornija. Jezično čine posebnu skupinu Yokutsa čiji su predstavnici Hometwoli na jezeru ...

                                               

Cabellos Largos Indijanci

Envira, novootkriveno indijansko pleme naseljeno u džunglama brazilsko-peruanskog graničnog pojasa na teritoriju rezervata Terra Indigena Kampa e Isolados do Envira. Pleme je slučajno otkriveno 2008. godine preletanjem jednog aviona iznad brazils ...

                                               

Cacalotito

Cacalotito, pleme ili banda Concho Indijanaca koja je obitavala južno od rijeke Rio Grande, nasuprot teksaškog grada Presidio. Zajedno sa Chizo Indijancima učerstvuju u ustanku iz 1684. koje je poveo Don Hernando de Obregon, utvrdivši se u La Jun ...

                                               

Caddo Indijanci

Caddo su narod, ili skupina plemena jugoistočnih Indijanaca u SAD-u, koji su u 16. st. nastanjivali područja istočnog Teksasa, zapadne Louisiane i dijelove južnog Arkansasa i Oklahome. Povijesno su bili organizirani u tri konfederacije od najmanj ...

                                               

Cahinnio

Cahinnio, pleme američkih Indijanaca porodice Caddoan koje je u domorodačko vrijeme živjelo uz rijeku Ouachita u Arkansasu. Bili su jedno od plemena koje je pripadalo plemenskom savezu Kadohadacho. Prema Hodgeu, oni bi mogli biti narod koji je ži ...

                                               

Cahita

Cahita, grupa srodnih sjevernoameričkih plemena nastanjenih u sjeverozapadnoj obali Meksika na donjim tokovima rijeka Sinaloa, Fuerte, Mayo i Yaqui u Sonori i Sinaloi. Njihov broj iznosio je oko 100.000 u vrijeme dolaska prvih Španjolaca i bili s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →