Wiki page 27                                               

R. von Tobias Österreicher

U razdoblju 1859.–1860. istaknuo se kao satnik fregate u hidrografskoj izmjeri obalnog dijela od ušća Adige do Grada u mjerilu 1:57 000, a zatim topografskoj i hidrografskoj izmjeri priobalja od ušća Poa do ušća Piave u mjerilu 1:14 400 iz kojeg ...

                                               

Vicko Paletin

Vicko Paletin), pomorski teoretičar, dominikanac, teolog, povjesničar, matematičar, kartograf, putopisac, pravnik, diplomat.

                                               

Filip Racetin

Od 1949. do 1959. radio je s prekidima u Vojnogeografskom institutu u Beogradu, a od 1959. do 1967. u Vojnogeografskom institutu u Sarajevu. Neko vrijeme rukovodio je kartografskim radovima kao načelnik Kartografskog odjela, a zatim se bavio unap ...

                                               

Martin Rota-Kolunić

Prva znanja o graviranju stekao je vjerojatno u Šibeniku kod poznatog zlatara Horacija Fortezze. Bakrorezačku vještinu izučio je u Italiji kod Marcantonija Raimondija. Djelovao je u Veneciji, Firenci i Rimu, a uzor su mu bili Albrecht Dürer i sta ...

                                               

Martin Stier

Bio je inženjer u topografskoj službi austrijske vojske. Prema nalogu Ratnog vijeća iz Graza trebao je popisati i opisati sve krajiške vojne objekte. Od 1657. do 1660. obilazio je granična područja od Ugarske do Istre. Obišao je i mnoge hrvatske ...

                                               

Maximilian de Traux

Kao pukovnik austrijskih vojnih snaga i zapovjednik vojnih inženjera, 1803. boravio je u Dalmaciji, većinom u Zadru, a radio je na uzdržavanju i poboljšanju gradskih utvrda. Nacrtao je kolorirane planove gradova: Drniša, Herceg-Novog, Hvara, Knin ...

                                               

Vicko Dimitrije Volčić

Kao mladić napustio je Dubrovnik. Pretpostavlja se da je bio učenik ili suradnik sicilijanskog kartografa Giovannija Olive u čijoj je radionici stekao kartografske vještine. Živio je u Napulju 1592–1593. U Livornu je 1592. osnovao majstorsku radi ...

                                               

Franjo Zavoreo

Bio je u vojnoj službi i postigao čin inženjerskog satnika. Služio je u Mletačkoj Republici kao voditelj tehničkog odsjeka, te u Italiji i Austriji. Radio je na izgradnji cesta i mostova, na dovršenju gradskog sata i izgradnji groblja u Zadru te ...

                                               

Joan Blaeu

Joan Blaeu, grafičar i izdavač karata, atlasa, astronomskih karata i globusa u Amsterdamu. Naslijedio je 1673. s bratom Cornelisom poduzeće svoga oca Willema Janszoona Blaeua, kartografa i izdavača. Tiskaru braće Blaeu smatrali su najljepšom u Eu ...

                                               

Jodocus Hondius

Jodocus Hondius ↓ 1, flamanski umjetnik i kartograf poznat po čuvenim zemljovidima Novog i Starog svijeta, dopunjavanju radova G. Mercatora, te portretima F. Drakea. Za vrijeme njegova života Amsterdam postaje kartografsko središte Europe.

                                               

Johannes Janssonius

Johannes Janssonius ↓ 1, nizozemski kartograf koji je živio i djelovao u Amsterdamu tijekom 17. stoljeća.

                                               

Joshua Ottens

Joshua Ottens, nizozemski kartograf i izdavač koji je djelovao u Amsterdamu tijekom 18. stoljeća. Sin je Joachima Ottensa 1663 1719., židovskog gravera koji je početkom karijere suradivao s F. de Witom odnosno kasnih 1680-ih osnovao vlastitu izda ...

                                               

Reiner Ottens

Reiner Ottens, nizozemski kartograf i izdavač koji je djelovao u Amsterdamu tijekom 18. stoljeća. Sin je Joachima Ottensa 1663 1719., židovskog gravera koji je početkom karijere suradivao s F. de Witom odnosno kasnih 1680-ih osnovao vlastitu izda ...

                                               

Matthias Quad

Matthias Quad ↓ 1, nizozemsko-njemački graver, kartograf i historijski geograf koji je djelovao u Nizozemskoj koncem 16. odnosno početkom 17. stoljeća.

                                               

Frederik de Wit

Frederik de Wit, nizozemski izdavač, graver i kartograf koji je živio i djelovao u Amsterdamu tijekom 17. stoljeća. Godine 1648. osnovao je vlastitu izdavačku kuću koja je bila poznata po izdavanju kvalitetnih atlasa, uglavnom temeljenih na stari ...

                                               

Joseph Grässl

Joseph Grässl, njemački kartograf i graver koji je djelovao u Gothi sredinom 19. stoljeća. Plodnu suradnju Grässl je ostvario je s poduzetnikom J. Meyerom čiji je Bibliographisches Institut objavljivao zemljovide i atlase medu kojima se ističe tz ...

                                               

Augustin Hirschvogel

Otac ga je u radionici podučavao slikanju, vještini graviranja i glazbi. Poslije očeve smrti, 1531. otvorio je vlastitu radionicu za izradu majolike i oslikanih staklenih predmeta na venecijanski način. Učio je klesarstvo i specijalizirao se za k ...

                                               

Carl Christian Franz Radefeld

Carl Christian Franz Radefeld, njemački kartograf koji je djelovao u Augsburgu tijekom 19. stoljeća. Studirao je teologiju i pravo u Jeni i od 1811. godine počinje raditi kao odvjetnik. Kartografijom se aktivnije počinje baviti ranih 1840-ih godi ...

                                               

Johann Sulzer

Johann Sulzer, njemački kartograf, graver i litograf koji je djelovao u Berlinu koncem 19. stoljeća. Uspješnu kartografsku karijeru J. Sulzer započeo je radeći kao graver za H. Kiepert. Dvojac je tijekom 1860-ih godina izradivao zemljovide Jugoza ...

                                               

Nicolo Angielini

Nicolo Angielini, graditelj, arhitekt i kartograf. U drugoj polovici 16. st. izradio je neke od kartografskih prikaza koji su uvezani u pet srodnih rukopisnih atlasa. Dva takva atlasa signatura Cod. 8607 i Cod. 8609 čuvaju se u Zbirci rukopisa, s ...

                                               

Giovanni Camocio

Godine 1552. u Veneciji je dobio licencu knjižara i izdavača s trgovinom s oznakom al segno della pyramide. Takoder je u Veneciji imao i bakrorezačku kartografsku radionicu u kojoj su se izradivale brojne karte i vedute koje su se prodavale kao p ...

                                               

Giacomo Cantelli da Vignola

Giacomo Cantelli, talijanski kartograf i graver koji je djelovao u Modeni tijekom 17. stoljeća. Cantelli je svoje zemljovide temeljio ne samo na radovima prethodnika već i najnovijim putovanjima odnosno istraživanjima, a ostao je upamćen kao pion ...

                                               

Giacomo Gastaldi

G. Gastaldi karijeru je započeo kao inženjer u službi Mletačke Republike, a sredinom 1540-ih godina u potpunosti se posvetio izradi zemljovida koji će kasnije imati snažan utisak na razvoj katografije. Godine 1548. objavio je atlas naslovljen "Ge ...

                                               

Giovanni Giacomo Rossi

Giovanni Giacomo Rossi, talijanski kartograf, graver i izdavač koji je djelovao u Rimu tijekom 17. stoljeća. Karijeru je počeo kao tiskar nastavljajući posao svog oca Giuseppea 1570 1639. i ubrzo se profilirao kao jedan od najuspješnijih izdavača ...

                                               

Antonio Zatta

Antonio Zatta, talijanski kartograf i graver koji je djelovao u Veneciji koncem 18. stoljeća. Kartografijom se aktivno počinje baviti tijekom 1770-ih godina kada izraduje brojne zemljovide, a kapitalno djelo mu je atlas Atlante novissimo iz 1779. ...

                                               

Antonin Liberal

Antonin Liberal bio je grčko-rimski filolog koji je živio u 2. ili 3. stoljeću. Njegovo jedino djelo su Metamorfoze u kojima daje kratke opise priča iz grčke mitologije. Djelo, koje je prvi put tiskano 1598. se, usprkos nedostatka književne vrije ...

                                               

Vanda Babić

Rodena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Sveučili ...

                                               

Krešimir Bagić

Piše poeziju, znanstvene, književnokritičke i esejističke tekstove. Šef je Katedre za stilistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 1999. godine radio je kao lektor za hrvatski jezik i književnost na Sorboni. Od 2005. do 2009. direkt ...

                                               

Vinko Brešić

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu gdje je s roditeljima preselio 1961. Studij jugoslavenskih jezika i književnosti te filozofije diplomirao je 1975. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i tu 1979. magistrirao Kompozicija u Ces ...

                                               

Ivana Buljubašić Srb

Ivana Buljubašić Srb diplomirala je hrvatski jezik i književnost nastavničkog smjera na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2015. godine te iste godine upisuje Poslijediplomski sveučilični doktorski studij "Književnost ...

                                               

Vladimir Lončarević

Rodio se je u Zagrebu. U Zagrebu je studirao kroatistiku na Filozofskom fakultetu, na kojem je diplomirao 1985. godine. Kao student je već bio u dodiru s novinarskim i uredničkim poslom, uredujući Jordan, studentski religiozno-kulturni list. Posl ...

                                               

Julijana Matanović

Julijana Matanović hrvatska književnica i sveučilišna profesorica, članica suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Ozana Ramljak

Ozana Ramljak je hrvatska dječja spisateljica, kroatistica i bivša televizijska voditeljica iz Splita, a živi i radi u Zagrebu. Danas vodi Studij filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja na Veleučilištu VERN te predaje kolegije Govorn ...

                                               

Mile Bogović

Osnovnu školu pohadao je u Slunju, a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Pazinu. Maturirao je na srednjoj vjerskoj školi u Pazinu 1958. Iste godine upisuje bogosloviju na Visokoj teološkoj školi u Pazinu, a završava je u Zagrebu. Za svećenika je za ...

                                               

Franjo Emanuel Hoško

Franjo Emanuel Hoško hrvatski je svećenik iz reda franjevaca. Bio je docent pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se crkvenom poviješću, koju je predavao na područnom studiju KBF-a u Rijeci.

                                               

Karlo Jurišić

Roden je u Sarajevu u baškovoškoj obitelji. Zaredio se je za svećenika 1942. godine u Makarskoj. Bio je župnik u više župa Makarskog primorja, gvardijan franjevačkog samostana u Zaostrogu. Bio je tajnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelj ...

                                               

Duro Kokša

Mons. dr. Duro Kokša, pomoćni zagrebački biskup, pisac i kolekcionar umjetnina. Postigao je doktorat iz teologije te magisterij iz filozofije, crkvene povijesti i crkvenog prava. Bio je dugogodišnji rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima ...

                                               

Stjepan Krasić

Stjepan Krasić, hrvatski je povjesničar. Predsjednik je Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu i glavni urednik časopisa Angelicum. Savjetnik je Kongregacije za proglašenje svetih u Vatikanu, a od 1997. dopisni član HAZU. Za hrvatsku je znanost b ...

                                               

Eduard Peričić

Mons. dr. Eduard Peričić - hrvatski crkveni povjesničar, svećenik, doktor humanističkih znanosti. Crkveni povjesničar mons. dr. Eduard Peričić, roden je u Sukošanu 31. prosinca 1935., od oca Branimira i majke Anke rodene Dijan. Zareden je u Zadru ...

                                               

Mato Džaja

Osnovnu školu završio je u Kupresu, gimnaziju u Visokom i Travniku, studij slavistike diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Službovao je neko vrijeme na Kosovu, radio u banjolučkoj Muškoj gimnaziji i Učiteljskoj školi. Bio je upravitelj ...

                                               

Branko Hećimović

Branko Hećimović je hrvatski književni povjesničar. Područje njegovog znanstvenog zanimanja je povijest hrvatskog kazališta i drame. Ureduje list Repertoari hrvatskih kazališta. Zbog toga što je bio jedna od osoba koja je potpisala Deklaraciju o ...

                                               

Drago Ivanišević

Drago Ivanišević bio je hrvatski pjesnik, dramatik, prevoditelj, urednik i slikar, kazališni djelatnik. Pripada krugu najvećih imena hrvatske poezije u drugoj polovici 20. stoljeća i jedan je od prvih modernista u hrvatskoj književnosti izmedu dv ...

                                               

Nikola Ivanišin

Srednju školu gimnaziju završio je u Dubrovniku 1943. godine. U važne dogadaje svog života spomenuo sjećanje na profesora Hallera od kojeg se nauči dignuti sa svoje stolice svaki put kad bi mu studenti ulazili u radnu sobu, te svakoga studenta po ...

                                               

Geza Kikić

Geza Kikić je bio bački hrvatski književni kritičar, književni povjesničar i antologičar iz Vojvodine, Republika Srbija. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao u rodnom gradu, a studij jezika i književnosti okončao je na Filozofskom fakultetu Sveučil ...

                                               

Veselko Koroman

Veselko Koroman, hrvatski je književnik i povjesničar književnosti iz BiH. Piše pjesme, romane, pripovjetke, eseje, putopisi, književnu kritiku i sastavlja antologije.

                                               

Jakša Ravlić

Jakša Ravlić roden je u Makarskoj 1896. godine. Pučku i gradansku školu pohadao je u Makarskoj, a Mušku učiteljsku preparandiju završio je 1915. u Arbanasima. Bio je jedan od utemeljitelja i prvi rektor 1945 1947. Više pedagoške škole u Splitu, b ...

                                               

Franjo Švelec

Studij jugoslavistike završio je 1948. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1956. doktorirao tezom o Mavru Vetranoviću. Radio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1951.–56., a potom je do 1978. bio profesor starije hrvatske književnosti n ...

                                               

Šime Urlić

Šime Urlić, hrvatski književni povjesničar Pisao za Narodnu starinu, Gradu za povijest književnosti hrvatske, Radu JAZU, a 1908. objavio knjižicu Pabirci o Ljudevitu Gaju po dalmatinskim listovima i koledarima za ilirskog doba. Pisao o vojvodi Ju ...

                                               

Miroslav Vaupotić

Miroslav Vaupotić, bio je hrvatski pjesnik, književni povjesničar i kritičar, pisac podlistaka, esejist.

                                               

Antonio Botteri

Antonio Botteri, hrvatski fotograf, kroničar, kulturni djelatnik, dokumentarist, jedan od utemeljitelja Društva za uljepšavanje i unaprjedenje Staroga Grada. Od 1938. bio je član Gradske glazbe. Sudjelovao je 1954. godine u osnivanju Turističkog ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →