Wiki page 263                                               

Martin de Gurrea y Aragón

Martin de Gurrea y Aragón bio je španjolski plemić, grof Ribagorze dvaput te vojvoda Villahermose. Poznat je i po tome što je bio mecena. Bio je potomak kraljevske obitelji Aragonije, sin grofa Alfonsa Felipea i njegove supruge, Ane. Od oca je na ...

                                               

Petar Aragonski i Anžuvinski

Don Petar Aragonski i Anžuvinski, znan i kao Petar IV. od Ribagorze, bio je španjolski plemić, infant Aragonije te grof Ribagorze, Empúriesa i Pradesa. Otac mu je bio kralj Jakov II. Aragonski, koji je bio kralj Aragonije i Sicilije. Majka mu je ...

                                               

Popis grofova Ribagorze

Sančo III., kralj Pamplone, pripojio je Ribagorzu svom kraljevstvu po pravu svoje supruge, grofice Mayor iz Kastilje. Nakon Sančove smrti, grofom je postao njegov mladi sin, Don Gonzalo.

                                               

Vilim Isárnez

Don Vilim Isárnez bio je španjolski plemić i grof Ribagorze u srednjem vijeku. Bio je sin grofa Isarna de Ribagorze i njegove nepoznate ljubavnice te tako nećak Ave, grofice Kastilje. Djetinjstvo je proveo pod zaštitom svoje bake, gospe Gersende. ...

                                               

Berengarija Leonska

Berengarija Leonska bila je latinska carica Carigrada, kći kralja Alfonsa IX. Leonskog i njegove sestrične, kraljice Berengarije Kastiljske. Berengarija je bila unuka Eleonore Engleske i sestra Ferdinanda III. Svetog. Berengarija se u Toledu 1224 ...

                                               

Elvira od Tora

Elvira bila je infanta Leona i gospa Tora u Zamori, kći kralja Fernanda I. i kraljice Sanče. Bila je sestra infante Urake te kraljeva Sanča II. Snažnog i Alfonsa VI. Hrabrog. 1087. god. Elvira je donirala zemljište samostanu San Salvador de Oña. ...

                                               

Mafalda Kastiljska

Infanta Doña Mafalda Kastiljska bila je kći kralja Alfonsa VIII. i Eleonore Engleske te sestra Berengarije, Urake, Blanke i Leonore. Mafaldini su djedovi bili Henrik II. Engleski i Sančo III. Željeni. Mafalda je rodena 1191. u Plasenciji. 1204. g ...

                                               

Oneka Sánchez

Infanta Navare Oneka Sánchez bila je velika plemkinja, infanta i kraljica Leona. Njezin otac je bio kralj Sančo I. od Pamplone iz dinastije Jimene, a njegov je otac bio kralj García Jiménez. Majka joj je bila kraljica Toda Aznárez, čija je sestra ...

                                               

Uraka Leonska i Kastiljska

Uraka je rodena u travnju 1079. godine. Njezin je otac bio Alfons VI. Hrabri, "car triju vjera". Njegova druga supruga, Konstanca Burgundska, bila je Urakina majka. Uraka je bila unuka Sanče Leonske i Ferdinanda I. Elvira Kastiljska bila je Uraki ...

                                               

Toledsko Kraljevstvo (Vizigoti)

Toledsko Kraljevstvo je bila država Zapadnih Gota. Nastala je od dijela vizigotske države koji je bio na Pirenejskom poluotoku. Vizigoti su nakon 450. osvojili veći dio Hispanije, šireći se na račun Sveva i Vandala. Mala elitna skupina Vizigota z ...

                                               

Tolozatsko Kraljevstvo

Tolozatsko Kraljevstvo bilo je vizigotsko kraljevstvo koje se razvilo iz vizigotskog posjeda koji su dobili kao federati u južnoj Galiji. Sjedište je bilo u Tolosi. Vizigotski feudi u Akvitaniji bili su jezgra odakle su se širili po Galiji i posl ...

                                               

Vizigotski posjed u Akvitaniji

Vizigotski posjed u Akvitaniji bile su zemlje koje su Zapadnim Gotima date na upravu. U seobi naroda Vizigoti su 408. iz istočnog Ilirika ponovo se vratili na Apeninski poluotok. Godine 410. osvojili su i opljačkali Rim. Odatle su pošli dalje u j ...

                                               

Bagdadska željeznica

Bagdadska željeznica 1600 km duga željeznička pruga u Osmanskom Carstvu, gradena u razdoblju od 1903. do 1940., koja je spajala Konyu i Bagdad. Pruga je gradena radi spajanja Berlina s Bagdadom, koji je tada bio u sastavu Osmanskog Carstva. Osnov ...

                                               

Danak u krvi

Danak u krvi naziv je za odvodenje djece iz kršćanskih obitelji koje su vršili janjičari kao vid redovnog oporezivanja u Osmanlijskom Carstvu.

                                               

Defter

Defter ili tefter, spisak, popis, registar, u osmanlijskoj Turskoj državni upravni registar koji je sadržavao različite podatke. Carski defter ili defterhane, voden je za cijelu državu, a u nj su neprekidno unošeni novi podaci fiskalnog i demogra ...

                                               

Divan (Osmansko Carstvo)

Divan je bilo carsko vijeće u nekoliko muslimanskih zemalja, ali se prvenstveno poistovjećuje s Osmanskim Carstvom. Naziv je nastao u vrijeme Omarovog kalifata, kada je tadašnja muslimanska administracija kopirala sustav koji je koristilo poražen ...

                                               

Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo

Dubrovačka Republika je od 1458. do svoje propasti 1808. bila haračar Osmanskog Carstva. Točan položaj osmansko-dubrovačke granice na kojoj su postojale granične oznake bio je upisan u defterima carske defterhane. Osmanlije su 1483. zauzele prost ...

                                               

Džizija

Džizija, porez koji je u Osmanskom carstvu jednom godišnje plaćalo nemuslimansko stanovništvo, umjesto vojne obveze. Porez se mogao plaćati u novcu ili naturi, a od njega su bili oslobodeni žene, djeca, starci, siromašni te odrasli muškarci s fiz ...

                                               

Era tulipana

Era tulipana bilo je razdoblje mira u Osmanskom Carstvu. Trajalo je od sklapanja Požarevačkog mira 21. srpnja 1718. do ustanka Patrona Halila 28. rujna 1730. godine. U tom je razdoblju vladao sultan Ahmed III., a veliki vezir Ibrahim-paša Novošeh ...

                                               

Evlija Čelebi

Evlija Čelebi, ili kako on sam sebe naziva Evlija Muhamed Zilli sin Dervišev, sejjahi alem poduzeo je u razdoblju izmedu 1631. i 1670. godine više velikih putovanja po tadašnjem Osmanskom carstvu i izvan njega, a sudjelovao je i u ratovima na Kre ...

                                               

Kaymakam

Kaymakam je naslov koji se rabi za namjesnike pokrajinskih okrugā u Republici Turskoj, taj se naslov koristio za gotovo isti službeni položaj u Osmanskome Carstvu.

                                               

Mihrimah

Mihrimah je kćer Sulejmana I. poznatijeg kao Sulejman Veličanstveni i Aleksandre Anastasije Lisovske poznatije kao sultanije Hürrem.

                                               

Mladoturska revolucija

Mladoturska revolucija iz 1908. je bila revolucija koju je izvela turska vojska kojom je poništena odluka ukidanja parlamenta koju je donio sultan Abdul Hamid II., čime je počela Druga ustavna era. Revolucija je bila značajan dogadaj tijekom proc ...

                                               

Osmanov mač

Osmanov mač je bio važan državni mač korišten tijekom obreda krunidbe sultana Osmanskog carstva. Mač je dobio ime po Osmanu I., osnivaču Osmanske dinastije. Opasavanje novog sultana Osmanovim mačem, ekvivalent krunidbi u europskim zemljama, bio j ...

                                               

Osmanski jezik

Osmanskim jezikom naziva se stariji turski jezik Osmanske Carevine, i to pretežito njegov književni idiom, koji je bio neka vrsta artificijelne mješavine triju rodoslovno i tipološki različitih jezika - arapskog, perzijskog i turskog jezika. Na n ...

                                               

Osmanski turski jezik

Osmanski turski je inačica turskog jezika, koja se upotrebljavala kao upravni književni jezik Osmanskog carstva, sadržavajući velike pozajmice iz farsi jezika, koji je zauzvrat sam bio prepun pozajmica iz arapskog jezika. Pripadao je oguskoj skup ...

                                               

Sahat-kula

Sahat-kula, sat-kula, arhaični izraz za toranj sa satom, koji se rabi na području Bosne i Hercegovine. Sahat-kule su karakteristične za gradove u BiH, ali i za druga mjesta koja su bila pod vlašću ili utjecajem Osmanskoga Carstva. Prva takva spom ...

                                               

Tanzimat

Tanzimat je bilo razdoblje kad su sprovodene reforme u Osmanskom Carstvu. Počelo je 1839., a završilo 1876. i Ustavom. Reformama se sultan odrekao svojih neograničenih prava nad životom i vlasništvom svojih službenika. Uspostavljeni su ministarst ...

                                               

Timar

Timar, u Osmanskom Carstvu feudalno leno koje je donosilo do 20.000 akči godišnje. Timar je davala država, tj. sultan. Davala ga je za ratne zasluge, uglavnom vojnicima ili službenicima. Najmanji je zemljišni posjed što ga je davala. Nije davan u ...

                                               

Timarsko-spahijski sustav

Timarsko-spahijski sustav uobičajeni je naziv za vojno-feudalni sustav Osmanskog Carstva od 14. do 19. stoljeća. To je ne samo oblik odnosa u poljoprivredi i oblik državnog izrabljivanja, nego je to i oblik organizacije konjanika, kao i oblik drž ...

                                               

Visoka Porta

Visoka Porta je od 1718. do 1922. bio naziv za vladu Osmanskog carstva, da bi se napravila razlika u odnosu na sultanov dvor. Podrijetlo imena je u starom orijentalnom običaju da se na vratima grada ili vladateljske palače održavaju ceremonije pr ...

                                               

Viktorijansko doba

Viktorijansko doba u Ujedinjenom Kraljevstvu smatra se period koji je kraljica Viktorija provela na britanskom tronu, od 1837. do 1901. godine, mada su neki povjesničari mišljenja da je ovaj period započeo 1832., izmjenama prava glasovanja. Vikto ...

                                               

Krunske zemlje Commonwealtha

Krunske zemlje Commonwealtha zajedničko je ime za 16 suverenih država koje priznaju istu kraljicu kao svojeg vladara i poglavara države. Elizabeta II. nije kraljica Commonwealth realms, ona je kraljica svake od ovih država zasebno. U svakoj od nj ...

                                               

Aesc Kentski

Aesc, Oisc, Oeric ili Esc je bio jednim od prvih kraljeva Kraljevine Kenta. Vladao je od 488. do 512. ili do 516. godine. Malo se znade o Aescu. Ono malo što se zna o njemu je dvojbeno. Izvori se ne slažu je li mu Hengest, vodom prvih anglosaskih ...

                                               

Ana Klevska

Johannu III., vladaru vojvodstva Kleve na Rajni, na granici današnje Nizozemske i Njemačke, bilo je 58 godina. Bio je protestant. U braku s Marijom od Jülich-Berg-Ravensberga dobio je četvero djece. Jedna od njih je bila kći Ana, rodena u Düsseld ...

                                               

Anglonormani

Anglonormani su bili vladajuća klasa u srednjovjekovnoj Engleskoj. Bila je kombinacija etničkih Anglosasa, Normana i Francuza, a nakon normanskog osvajanja. Mali broj Normana nešto prije je prijateljevao s budućiim anglosaskim kraljem Engleske Ed ...

                                               

Babingtonska zavjera

Babingtonska zavjera dobila je ime po Anthony Babingtonu, glavnom urotniku, te je izravno odvela do smrti katolkinje Marije I., kraljice Škotske.

                                               

Bernicija

Bernicija bilo je anglosaksonsko kraljevstvo kojeg su 6. stoljeću osnovali anglijskih doseljenici u današnju jugoistočnu Škotsku i Sjeveroistočnu Englesku. Teritorij anglijske Bernicije otprilike je odgovarao današnjim engleskim grofovijama North ...

                                               

Ana Boleyn

Ana Boleyn je bila druga žena engleskoga kralja Henrika VIII. i majka Elizabete I., jedne od najznačajnijih vladarica dinastije Tudor. Razne interpretacije engleske povijesti zagovaraju mišljenje da je Ana Boleyn najfascinantnija i možda čak najv ...

                                               

De excidio et conquestu Britanniae

De Excidio et Conquestu Britanniae, takoder De excidio Britanniae, De excidio et conquestu Britanniae liber querulus, dokument iz 6. stoljeća britskog klerika sv. Gildasa.

                                               

Dinastija York

Dinastija York bila je engleska kraljevska kuća koja je zatražila baštinsko pravo na englesku krunu. Kako se pojavila i rivalska velikaška obitelj Lancaster, koja je takoder po nasljednom pravu zahtjevala prijestolje, nastao je oružani sukob pozn ...

                                               

Dumnonija

Dumnonija je latinizirano ime za britsko poslijerimsko kraljevstvo koje je postojalo na području današnje Jugozapadne Engleske od kasnog 4. do zadnjih desetljeća 8. stoljeća.

                                               

Eadbald Kentski

Eadbald Kentski je anglosaski vladar na Britaniji. Kraljevao je Kentom od 24. veljače 616. godine sve dok nije umro 640. godine. Bio je sin kentskog kralja Ethelberta i franačke kraljevne iz dinastije Merovinga sv. Berte, kćeri merovinškog kralja ...

                                               

Grof Edvard I. od Bara

Edvard I. bio je grof Bara, unuk kralja Edvarda I. Dugonogog, vladara Engleske, i njegove žene Eleonore Kastiljske. Njegovi su roditelji bili kraljevna Eleonora i grof Henrik III. od Bara. Kad je Edvard postao grof, bio je maloljetan i za njegovu ...

                                               

Edward Seymour

Edward Seymour bio je najstariji preživjeli brat engleske kraljice i treće supruge Henrika VIII., Jane Seymour. Obnašao je funkciju lorda protektora Engleske od 1547. do 1549. godine u ime svog nećaka Eduarda VI. koji još nije bio punoljetan. Una ...

                                               

Elizabeta od Yorka

Elizabeta od Yorka je bila engleska kraljica, žena kralja Henrika VII. Elizabeta se udala za Henrika VII. nakon njegove pobjede na bitci na Bosworthskom polju, koja ujedno obilježava kraj Ratove dviju ruža. Rodila mu je sedmero djece.

                                               

Elizabeth Blount

Elizabeth Blount bila je ljubavnica engleskoga kralja Henrika VIII. kojem je čak podarila sina, Henryja Fitzroyja. Staro normansko-francusko prezime, Fitzroy, znači "kraljev sin".

                                               

Eormenrik

Eormenrik je bio jednim od prvih kraljeva Kraljevine Kenta. Nadnevci njegova kraljevanja nisu jasno odredeni. Vjeruje se da je vladao od 534. ili 540. do 590. godine. O samom podrijetlu izvori se ne slažu je li Hengest, voda prvih anglo-saskih os ...

                                               

Gyrwas

Gyrwas je ime za anglosasko stanovništvo the Fensa. Dijelilo ih se na sjevernu i južnu skupinu. Spominje ih dokument Tribal Hidage), u svezi s imenom Jarrow. Jedno su od malih kraljevstava anglosaske Engleske. Kroničar Peterborouške opatije iz 12 ...

                                               

Hengest i Horsa

Hengest i Horsa su osobe iz anglosaksonske i britske legende. Po toj su legendi dvojica germanske braće koji su vodili vojske plemena Angla, Sasa i Juta u pohodu na Britaniju, kad su sredinom 5. stoljeća osvojili svoje prve teritorije. Hengest pr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →