Wiki page 262                                               

Fujiwara no Michinaga

Fujiwara no Michinaga bio je japanski plemić, državnik i dvorjanin. Predstavljao je vrhunac regenata iz kuće Fujiwara koja je vladala Japanom.

                                               

Pet regentskih kuća

Pet regentskih kuća, zbirni izraz za pet glavnih ogranaka obitelji klana Fujiware. Vode tih obitelji monopolizirali su položaj sekkana na japanskom carskom dvoru u Kyotu izmedu 12. i 19. stoljeća. Ovih pet ogranaka bile su kuće Konoe, Takatsukasa ...

                                               

Dinastija Chen

Dinastija Chen, takoder poznata i pod nazivom Južna dinastija Chen ili Južni Chen, je bila četvrta od Južnih dinastija Kine koja je postojala od 557. do 589. godine i s čijim je nestankom prestalo razdoblje Južnih i Sjevernih dinastija.

                                               

Dinastija Kasniji Han

Dinastija Kasniji Han bila je kratkotrajna dinastija kineskih careva koja je vladala sjevernom Kinom od 947. do 951. godine, odnosno četvrta, i posljednja Shatuo dinastija, od tzv. "Pet dinastija” koje su se izredale nakon propasti dinastije Tang ...

                                               

Dinastija Kasniji Jin

Dinastija Kasniji Jin bila je kratkotrajna dinastija kineskih careva iz turkijskog naroda Shatuo koja je vladala sjevernom Kinom od 936. do 947. godine, odnosno druga od tzv. "Pet dinastija” koje su se izredale nakon propasti dinastije Tang. Kao ...

                                               

Dinastija Kasniji Liang

Kasniji Liang je bila prva od tzv. "Pet dinastija” koje su vladale sjevernom Kinom nakon pada dinastije Tang. Zhu Wen, gospodar rata dinastije Liang je koncem 9. stoljeća držao u svojoj vlasti gotovo cijelu sjevernu Kinu. Iako je izvorno podržao ...

                                               

Dinastija Kasniji Tang

Dinastija Kasniji Tang bila je kratkotrajna dinastija kineskih careva iz turkijskog naroda Shatuo koja je vladala sjevernom Kinom od 923. do 937. godine, odnosno druga od tzv. "Pet dinastija” koje su se izredale nakon propasti dinastije Tang. Nje ...

                                               

Dinastija Kasniji Zhou

Dinastija Kasniji Zhou je bila kratkotrajna dinastija kineskih careva koja je vladala sjevernom Kinom od 951. do 960. godine, odnosno posljednja dinastija od tzv. "Pet dinastija” koje su se izredale nakon propasti dinastije Tang, odnosno prva din ...

                                               

Južni Qi

Iako tek daleki rodaci, članovi dinastije Južni Qi i sljedeće dinastije Liang su pripadali obitelji Xiao 萧 iz Lanlinga 兰陵, u danadnjem okrugu Cangshan, Shandong. Osnovao ju je Xiao Daocheng, general u službi prethodne dinastije Liu Song, koju ...

                                               

Dinastija Liang

Dinastija Liang, takoder poznata i pod nazivom Južna dinastija Liang, je bila treća od Južnih dinastija Kine koja je postojala od 502. do 587. godine.

                                               

Liu Song

Vladarska dinastija Liu Song, transliteracija: Liu Song Ćao), poznata i kao dinastija Song, Raniji Song, ili Južni Song je bila kineska dinastija koja je vladala južnom Kinom od 420. do 479. godine i koja je poznata kao prva od Južnih dinastija.

                                               

Sjeverni Qi

Dinastija sjeverni Qi je bila kineska dinastija, jednu od Sjevernih dinastija, koja je vladala na sjeveroistoku Kine od 550. do 577. godine.

                                               

Sjeverni Wei, dinastija

Dinastija Sjeverni Wei, poznata i kao Tuoba Wei, Kasniji Wei ili Yuan Wei, bila je kineska dinastija koja je vladala sjevernom Kinom od 386. do 534. Potjecala je od Xianbei klana Tuoba čiji su poglavice bili vazali kineskoj državi Cao Wei, potom ...

                                               

Istočni Wei

Istočna dinastija Wei je bila kineska dinastija koja je nakon raspada dinastije Sjeverni Wei vladala na sjeveroistoku Kine od 534. do 550. godine. Formalno ju je 534. god. osnovao Yuan Shanjian, princ dinastije Sjeverni Wei koji je uzeo ime Xiaoj ...

                                               

Zapadni Wei

Zapadna dinastija Wei je bila kineska dinastija koja je nakon raspada dinastije Sjeverni Wei vladala na sjeveru Kine od 535. do 556. godine.

                                               

Dinastija Xin

Dinastija Xin je bila kineska dinastija na vlasti od 9. do 23. godine. Slijedila je Zapadnoj, a prethodila Istočnoj dinastiji Han. Jedini car iz dinastije Xin bio je Wang Mang 王莽, član visoke obitelji koja se vjenčala u kraljevski klan, tj. neć ...

                                               

Sjeverni Zhou

Sjeverna Dinastija Zhou je bila kineska dinastija koja je zamijenila Zapadni Wei i vladala sjevernom Kinom od 557. do 581. godine. Zamjenila ju je Dinastija Sui.

                                               

Južne i Sjeverne dinastije

Južne i Sjeverne dinastije je razdoblje kineske povijesti koje je trajalo od 420. do 589. god., tijekom kojega je Kina bila podijeljena na južni dio, kojim su vladale Južne dinastije i sjeverni dio, kojim su vladale Sjeverne dinastije. Do podjele ...

                                               

Pet dinastija i Deset kraljevstava

Pet dinastija i Deset kraljevstava je naziv za turbulentno razdoblje kineske povijesti koje je započelo 907. padom dinastije Tang, a završilo uspostavom dinastije Song 960. godine, odnosno formalnom obnovom političkog jedinstva carske Kine pod nj ...

                                               

Šesnaest kraljevstava

Šesnaest kraljevstava, takoder Šesnaest država, je naziv za niz kratkotrajnih država koje su postojale na području Kine od 304. do 439. godine. One su nastale nakon što je u ustanak Wu Hua 316. god. došlo do kolapsa vlasti dinastije Jin čiji su s ...

                                               

Cheng Han

Cheng Han, 303. ili 304 347) bila je kineska država, odnosno jedno od Šesnaest kraljevstava u doba dinastije Jin. Sastojala se je od dva dijela - države Cheng koju je 304. proglasio Li Xiong i države Han koju je 338. proglasio Li Shou. S obzirom ...

                                               

Južni Liang

Južni Liang je bila Xianbei država u sjevernoj Kini iz doba Šesnaest kraljevstava. Osnovao ju je klan Tufa, daleki rodaci klana Tuoba koji je vladao državom Sjeverni Wei. Nastala je kada se 397. Tufa Wugu pobunio protiv svog sizerena - države Kas ...

                                               

Južni Yan

Južni Yan bila je kratkotrajna Xianbei država u Kini iz doba Šesnaest Kraljevstava. Osnovao ju je Murong De, princ nekadašnje države Raniji Yan i brat Murong Chuija, osnivača države Kasniji Yan. Kada mu je godine 398. brat doživio poraz u sukobu ...

                                               

Kasniji Qin

Kasniji Qin bila je Qiang država u sjevernoj Kini, i jedno od Šesnaest kraljevstava. Svojedobno se nazivala Qin, ali su joj povjesničari dali ime "Kasniji" kako bi je razlikovali od stare države Qin i istoimene dinastije, odnosno država-suvremeni ...

                                               

Kasniji Yan

Kasniji Yan bila je država Xianbeija na sjeveroistoku Kinom od 383. do 409. godine, u razdoblju Šesnaest kraljevstava. Njena preteča je bila velika država Raniji Yan, koju je, dijelom zahvaljujući izdaji princa Murong Chuija 370. godine, pokorila ...

                                               

Kasniji Zhao

Kasniji Zhao je bila država formirana na prostoru sjeverne Kine u doba dinastije Jin, poznata kao jedno od Šesnaest kraljevstava. Osnovala ju je Jie obitelj Shi. Njen početak se vezuje uz godinu 319. kada se Shi Le odcijepio od Xiongnu države Han ...

                                               

Katastrofa kod Yongjie

Katastrofa kod Yongjie je naziv za dogadaje u sjevernoj Kini u doba Wu Hu ustanka neposredno nakon smrti vladara Sima Yuea i propasti carske vojske u sukobu sa Wu Hu nomadima na čelu sa Shi Leom. Carska prijestolnica Luoyang, koju je Sima Yue iz ...

                                               

Murong Yi

Murong Yi bio je vladar kineske / Xianbei države Zapadni Yan. Bio je sin Murong Huana, sina Murong Huanga, osnivača države Raniji Yan. Na vlast je došao u vrijeme kada su njegovi podanici - pripadnici naroda Xianbei - nastojali otići na istok u s ...

                                               

Raniji Liang

Raniji Liang je bila kineska država u doba dinastije Jin, poznata kao jedno od Šesnaest kraljevstava. Osnovala ju je obitelj Zhang koja je pripadala Han Kinezima, a teritoriji su joj obuhvaćali današnji Gansu i dijelove Nigxije, Shaanxija, Qingha ...

                                               

Raniji Qin

Raniji Qin je bila sjeverna kineska država, poznata kao jedno od Šesnaest kraljevstava. Osnovala ju je obitelj Fu, koja je pripadala narodu Di, a pod njenim je vodstvom 376. godine ujedinjena Sjeverna Kina. Glavni grad joj je, sve do smrti Fu Jiā ...

                                               

Raniji Yan

Raniji Yan bila je država Xianbeija koja je vladala sjeveroistočnom Kinom od 337. do 370. godine, u razdoblju Šesnaest kraljevstava. Njezinim osnivačem se smatra Murong Hui, Xianbei poglavica koji je početkom 4. stoljeća kao vojskovoda služio kin ...

                                               

Rat osam prinčeva

Rat Osam prinčeva, Pobuna Osam kraljeva ili Ustanak Osam prinčeva 八王之亂 八王之乱 wáng zhī luàn / wang chih luan) je naziv za razdoblje političke nestabilnosti i gradanskog rata koji je pogodio Kinu od 291. do 306. godine, za vrijeme vladavine ...

                                               

Sjeverni Liang

Sjeverni Liang je bila država u Sjevernoj Kini iz doba Šesnaest kraljevstava. Godine 397. osnovao ju je Duan Ye, Han službenik koji se pobunio i odmetnuo od države Kasniji Liang, a kojega su 401. god. zbacili i vlast preuzeli pripadnici Xiongnu k ...

                                               

Sjeverni Yan

Sjeverni Yan bila je država kineska na sjeveroistoku Kine od 407. do 436. godine, u razdoblju Šesnaest kraljevstava. Njena preteča je bila država Kasniji Yan koju je osnovao Xianbei klan Murong. Njen posljednji član Murong Xi je ubijen u ustanku ...

                                               

Xia (Šesnaest kraljevstava)

Xia je naziv Xiongnu države koju je 407. godine u sjevernoj Kini osnovao Liu Bobo, poglavica plemena Tiefu. Predstavljalo je jedno od Šesnaest kraljevstva, a vladajuća dinastija je nosila ime Helian. Pod vlašću Liu Boboa je postala moćna, ali je ...

                                               

Zapadni Qin

Zapadni Qin bila je država Xianbeija u sjevernoj Kini u razdoblju Šesnaest kraljevstava. Osnovao ju je poglavica Qifu Guoren koji je 383. godine podigao ustanak protiv svojih dotadašnjih gospodara iz države Raniji Qin. Država je izgubila neovisno ...

                                               

Tri kraljevstva

Razdoblje Tri kraljevstva je naziv za razdoblje u povijesti Kine nakon kolapsa dinastije Han, odnosno početak višestoljetnog doba političke nestabilnosti i razjedinjenosti poznatog kao Šest dinastija. U užem smislu se pod time podrazumijeva razdo ...

                                               

Cao Wei

Cao Wei je naziv za jedno od Triju kraljevstava, državu nastalu raspadom Kine uslijed kolapsa dinastije Han početkom 3. stoljeća. Teritorij joj je obuhvaćao područja sjeverne Kine koja je u gradanskom ratu osvojio gospodar rata Cao koji se prvo p ...

                                               

Kraj dinastije Han

Kraj dinastije Han je naziv za razdoblje kineske povijesti koje okvirno pokriva vladavinu Shaoa i Xiana, dva posljednja cara dinastije Han. Povjesničari ga često smatraju uvodom, odnosno prvom fazom razdoblja Tri kraljevstva. Njegov početak se sm ...

                                               

Sima Yijev pohod na Liaodong

Sima Yijev pohod na Liaodong se dogodio 238. kada su snage sjeverne kineske države Cao Wei napale teritorij Gongsun Yuana, gospodara rata u današnjoj sjeveroistočnoj Kini. Povod je bila sve veća nepouzdanost Gongsun Yuana i njegovi odnosi sa južn ...

                                               

Ustanak Žutih turbana

Ustanak Žutih turbana ili Ustanak Žutih šalova, 黃巾之亂, 黄巾之乱 huáng jīn zhī luàn) bio je veliki ustanak kineskih seljaka protiv vlasti cara Linga i dinastije Han. Pokrenuli su ga 184. godine pristaše tajnih taoističkih sekti i udruženja, čij ...

                                               

Knjiga Hana

Povijest bivše dinastije Han je klasična kineska historiografska knjiga čije je pisanje dovršeno godine 111., a čiji sadržaj pokriva povijest Kine pod vlašću dinastije Zapadni Han od 206. pr. Kr. do 25. pr. Kr. Ponekad se za nju koristi naziv Knj ...

                                               

Knjiga Kasnijeg Hana

Povijest Kasnijeg Hana je jedna od kineskih službenih povjesnih knjiga koju je u 5. stoljeću sastavio Fan Ye na temelju ranijih knjiga i službenih dokumenata. Ona pokriva povijest Istočne dinastije Han od 25. do 220. godine n.e.

                                               

Abd al-Wahid I.

Abd al-Wahid I. bio je almohadski kalif Maroka koji je vladao manje od godine, 1224. Otac mu je bio kalif Jusuf I., a stariji brat Abu Jusuf Jakub al-Mansur. Abd al-Wahid je bio guverner Málage, Sidžilmase i Seville. U veljači 1224. ubijen je kal ...

                                               

Abdallah al-Adil

Abu Muhamed `Abdallah zvan al-Adil - bio je almohadski kalif Maroka koji je umro 4. listopada 1227. Bio je sin Abua Jusufa Jakuba al-Mansura te brat Muhameda al-Nasira i stric Jusufa II. Služio je kao guverner u al-Andalusu. Jusufa II. je 1224. n ...

                                               

Jusuf II., almohadski kalif

Abu Jakub Jusuf ‒ znan i kao Jusuf II. ‒ bio je kalif Magreba od 1213. do svoje smrti. Njegova je majka bila robinja kršćanka Qamar, a otac mu je bio kalif Muhamed al-Nasir. Jusuf je proglašen očevim nasljednikom dok je Muhamed umirao te je uzeo ...

                                               

Muhamed al-Nasir

Muhamed al-Nasir bio je četvrti almohadski kalif, od 1199. do svoje smrti. Postao je kalif 25. siječnja 1199., tad je umro njegov otac Abu Jusuf Jakub al-Mansur. Zahvaljujući očevim pobjedama nad kršćanima, Muhamed se nije morao mnogo boriti. Pos ...

                                               

Afera Daily Telegraph

Afera Daily Telegraph bila je afera koja je uslijedila nakon objavljivanja 28. listopada 1908. u britanskom listu Daily Telegraph primjedbi njemačkog cara Vilima II. s ciljem poboljšanja njemačko-britanskih odnosa. Bila je to velika diplomatska z ...

                                               

Afera Zabern

Afera Zabern bila je kriza unutarnjepolitička koja se dogodila u Njemačkom carstvu koncem 1913. Uzrokovana je političkim nemirima u Zabernu, Elzas-Lotaringija, gdje su bila dva bataljona pruske 99. pješačke pukovnije u garnizonu, nakon što je mla ...

                                               

Godina tri cara

Godina tri cara odnosi si se na godinu 1888. kada su tri cara vladala Njemačkom. 9. ožujka 1888., Vilim I., prvi njemački car umire. Iste godine zamijenio ga je njegov sin Fridrik III. Medutim bilo je već poznato da Fridrik III. boluje od raka, t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →